Studia I stopnia (studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat z biologii sądowej

Podstawą kwalifikacji są oceny z dwóch przedmiotów ze świadectwa maturalnego spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, języka obcego, matematyki, WOS-u.

OPIS KIERUNKU

Absolwent kierunku biologia sądowa posiada ugruntowaną wiedzę ogólnobiologiczną ze szczególnym ukierunkowaniem na umiejętność wykonywania ekspertyz sądowych. Posiada także umiejętność dokonywania analizy dowodowego materiału biologicznego w trakcie postępowania sądowego. Ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych.Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych, ubiegania się o uprawnienia biegłego sądowego w zakresie badań materiału biologicznego, jak również utworzenia własnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze.Studiując biologię sądową student: 

  • zdobywa wiedzę dotyczącą osiągnięć współczesnej biologii i ich wykorzystania w zbieraniu i analizie materiału dowodowego
  • uczy się posługiwania metodami analizy materiału biologicznego wykorzystywanymi przy sporządzaniu ekspertyz sądowych
  • poznaje podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego i przygotowywania ekspertyzy sądowej
  • korzysta z nowoczesnych laboratoriów naukowych i dydaktycznych
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studenci kierunku biologia sądowa mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

  • w laboratoriach kryminalistycznych
  • jako biegli sądowi (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego,
  • jako właściciele własnej firmy świadczącej usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze w zakresie biologii sądowej