INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia "Gościa TV Wschód", w którym gospodarz programu redaktor Jarosław Skrobecki rozmawia z dr hab. Zbigniewem Kasprzykowskim o ornitologii i podróżach

warsztaty w laboratorium

W marcu aż na trzy dni otworzyliśmy nasze sale wykładowe i laboratoria. W dniu 21 marca zaprosiliśmy Was na wagary z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych a 23 i 24 mogliście spotkać się z nami w trakcie Dni Otwartych w UPH. Nasz Instytut przygotował dla odwiedzających warsztaty, wykłady, pokazy i konkursy. Uczniowie zapoznali się z naszą bogatą ofertą edukacyjną oraz zasadami rekrutacji na studia w nadchodzącym roku akademickim 2022/2023.

nurogęsi

W dniach 15-23 stycznia 2022 roku odbyły się liczenia ptaków w ramach Zimowego Monitoringu Ptaków Wodnych. Jest to międzynarodowa akcja (International Waterbird Census) prowadzona w Europie od połowy lat 60. XX wieku. W badaniach wzięli udział pracownicy i doktoranci INB: prof. dr hab. Artur Goławski, dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, mgr Przemysław Obłoza i mg Paweł Cieśluk. Przeprowadzono kontrole terenowe nad Liwcem, Bugiem i Narwią.

kulik wielki

Pod koniec ubiegłego roku konsorcjum, któremu przewodzi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków*, złożyło do unijnego Funduszu LIFE (https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life) wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji.”

Kulik wielki jest gatunkiem zagrożonym, który w ostatnich 2 dekadach odnotował znaczny spadek liczebności populacji.  Główną przyczyną regresu jest niski sukces lęgowy i zbyt niska produkcja młodych spowodowane drapieżnictwem (lis i inne ssaki, kruk, wrona siwa) oraz zabiegami agrotechnicznymi prowadzonymi w sezonie lęgowym. Na lęgową populację negatywnie oddziałują także zmiany w środowisku, obejmujące utratę lub fragmentację siedlisk lęgowych w wyniku prac melioracyjnych, intensyfikacji rolnictwa, zaniechania użytkowania.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof uczelni

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni

więcej

dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni

 

dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni

więcej

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni

więcej

dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni

 zdjecie Sylwia1

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl