INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Profesor Piotrowska Stanczykowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 listopada 2021 roku zmarła  Pani Prof. zw. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska – wieloletni Dyrektor Instytutu Biologii oraz Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Pani Profesor urodziła się 24 września 1932 roku w Warszawie. W 1956 roku ukończyła studia na kierunku  Biologia  Uniwersytetu  Warszawskiego. W 1964 r. uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych, a w 1977 r. habilitowała się w Instytucie Ekologii PAN. W 1992 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Przez 30 lat pracowała w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym.  W latach 1984-2002 zatrudniona była w naszej uczelni.

Zaliczana jest do grona najwybitniejszych hydrobiologów Polski,  a Jej badania nad gatunkiem małża Dreissena polymorpha zyskały światowe uznanie. Pani Profesor była zapraszana  jako ekspert m.in. do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady w celu opracowania strategii przeciwdziałania ekspansji tego gatunku. Dorobek Pani Profesor to ok. 150 prac naukowych, 19 ekspertyz, dziewięć książek, z których najpopularniejsze to „Ekologia naszych wód” i „Zwierzęta bezkręgowe naszych wód” są stale wznawiane. Pani Profesor swoją naukową pasją dzieliła się ze swoimi uczniami. Wypromowała 5 doktorów, około 60 magistrów.  Przez wiele lat współpracowała z Komitetem Organizacji Olimpiad Wiedzy Ekologicznej, brała udział w pracach Zespołu Programowego Biologii przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania oraz w pracach nad systemem nauczania biologii w Komitecie Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.

Pani Prof. Stańczykowska-Piotrowska była założycielką i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ekologicznego oraz honorowym członkiem  Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Została także odznaczona  medalem imienia Alfreda Lityńskiego – najwyższego wyróżnienia Hydrobiologów Polskich. Przez wiele lat była przewodniczącą (w ostatnim okresie  honorową przewodniczącą)  kapituły Medalu Polskiej Niezapominajki. 

W naszych wspomnieniach Pani Profesor pozostanie jako wspaniały, życzliwy i wrażliwy Człowiek, służący swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem życiowym całej naszej społeczności akademickiej.

Rodzinie i przyjaciołom Pani Profesor składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pani Profesor Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej odbędzie się 8 grudnia br. o godz. 11.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

Festiwal Nauki

 

XXIII Festiwal Nauki i Sztuki dobiegł końca. Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych przygotowali bogatą ofertę wykładów i warsztatów. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marek Żabka, który niezwykle barwnie i zajmująco opowiadał o strategiach łowieckich i diecie pająków. W piątkowej sesji wykładowej poświęconej ptakom i podróżom prof. Artur Goławski mówił o tym czy ptaki zagrażają owadom zapylającym a mgr Paweł Cieśluk (doktorant w Szkole Doktorskiej) o obrączkowaniu ptaków w Polsce. Dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni przedstawił relację z projektu „23 parki narodowe w 23 dni na rowerze”, który wraz z kolegami realizował w okresie wakacyjnym.

W czwartek również mogliśmy wziąć udział w sesji poświęconej pamięci prof. Wiesława Walankiewicza ornitologa, ekologa, badacza Puszczy Białowieskiej, wieloletniego pracownika naszego Instytutu, w której wygłosili wykłady zaproszeni goście dr hab. Patryk Rowiński (SGGW w Warszawie), prof. dr hab. Cezary Mitrus (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Grzegorz Mikusiński (Swedish University of Agricultural Sciences).

Zgodnie z planem 12 września Projekt 23 dotarł do mety. Mimo różnych przeciwności losu dali radę. Pokonali łącznie 4502 km, w tym 2717 km koleją (29 pociągami) i 1785 km na rowerze. Był pot (zwłaszcza na podjazdach w górach), krew (kilka drobnych skaleczeń) i łzy (od wiatru na stromych zjazdach). Były również spotkania z ciekawymi ludźmi i niezapomniane wrażenia. Zmagania na trasie i przepiękne zdjęcia z wyprawy mogliśmy podziwiać na stronie https://projekt23.uph.edu.pl. Jak sami mówią czują się spełnieni i mają już kolejny pomysł na wyprawę rowerową w przyszłym roku.

Dziękujemy za niezapomniane wrażenia.Serdeczne podziękowania należą się również tym, bez których Projekt 23 nie mógłby wystartować. Przede wszystkim dziękujemy JM Rektorowi UPH prof. dr hab. Mirosławowi Minkinie za przychylność i patronat nad projektem, Beacie Gałek za organizację i wsparcie medialne, Piotrowi Świtalskiemu za wykonanie i nadzór nad stroną internetową, Anecie Marciszewskiej za stylowe koszulki, Robertowi Hybszowi za wsparcie na półmetku, firmie 3bieg za serwis rowerów i firmie GT za projekt graficzny.

Do zobaczenia na trasie!


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni

dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni

więcej

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof uczelni

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni

więcej

dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni

dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni

więcej 

prof. dr hab. Artur Goławski

 

prof. dr hab. Artur Goławski

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl