• image

 

 

Aktualności

 

W pięciu zdaniach 

o moich badaniach

dr hab. Dorota Czeszczewik, prof nzw

czeszczewik

więcej

dr Ryszard Kowalski

rkowalski

więcej 

dr hab. Beata Jakubik

jakubik

więcej

dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. nzw

kasprzykowski

więcej

dr hab. Artur Goławski prof. nzw

golawski

więcej

prof. dr hab. Bogumił Leszczyński

Leszcznski

więcej

 

dr hab. Cezary Sempruch prof. nzw

Sempruch

więcej 

prof. dr hab. Marek Michał Żabka

zabka

więcej

dr Józef Klocek

SV107980

więcej

dr hab. Barbara Kot, prof. nzw

B.Kot

więcej

dr hab. Teresa Nesteruk prof nzw

T. Nesteruk IMG 1273 1

więcej

 

 Rekrutacja

 2019/20

 Zarejestruj się w IRK

 

belka ofertaoferta

Zapraszamy do studiowania w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Surprise Dog Trivia
 analityka1
 Biologia1
 sadowa1
 rturo renzi
 podyplomowes

 belka czymbaner

Nasza kadra naukowo-dydaktyczna to profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy o dorobku uznanym w kraju i za granicą, reprezentujący różne specjalizacje naukowe, np.:

  • arachnologię,
  • anatomię i morfologię zwierząt,
  • botanikę,
  • biochemię i biologię molekularną,
  • ekologię,
  • fizjologię roślin i zwierząt,
  • genetykę,
  • hydrobiologię,
  • mikrobiologię,
  • ornitologię i inne.

The scientific interests of the staff of the Institute of Biology are concentrated in the field of classical natural sciences as well as dynamically developing experimental areas of biology. Our employees are specialists in arachnology, biochemistry and molecular biology, botany, zoology, ecology, plant and animal physiology, hydrobiology, microbiology, ornithology and protection of nature and environment.  więcej

belka kolabaner lewa4

Serdecznie zapraszamy studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych. Nasi studenci prezentują swe zainteresowania oraz dokonania na Pikniku Naukowym w Warszawie, Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, międzynarodowych konferencjach naukowych oraz międzynarodowych i krajowych sympozjach kół naukowych. Ponadto mają możliwość publikowania artykułów dotyczących dorobku badawczego.

Studenckie Koło Naukowe Ekologów „Ciconia” - najdłużej działające koło na Wydziale Przyrodniczym UPH. W ciągu 20 lat w SKNE „Ciconia” działało ponad 150 studentów i uczniów szkół średnich, którzy swoją ciekawość świata zaspokajali przez prowadzenie badań naukowych podczas obozów naukowych i krótkich wyjazdy w różne zakątki naszego kraju.

Zainteresowania członków Koła były różnorodne: florystyczne (np. badania populacyjne różnych gatunków, rośliny chronione), faunistyczne (gawrony, sowy, gryzonie, pająki, pszczoły), ekologiczne (akumulacja pierwiastków, jakość wód) oraz socjologiczne (tanoreksja, arachnofobia). więcej

   

"Biolog pilnie poszukiwany?" czytaj więcej ->->

J

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH SPPW

SwissContributionProgramme logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, pt.: „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. 
Instytut Biologii UPH, jako jeden ze strategicznych Partnerów Projektu, zajmuje się badaniem różnorodności gatunkowej pająków w cennych przyrodniczo siedliskach na użytkach rolnych w woj. lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Analizujemy również wpływ zabiegów stosowanych w programach rolnośrodowiskowych oraz w różnych systemach produkcji rolnej na różnorodność pająków. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną przygotowane zalecenia zmian w programach rolnośrodowiskowych umożliwiających  ochronę i zwiększanie różnorodności gatunkowej pająków oraz zostaną stworzone podstawy monitoringu pająków na terenach rolniczych. więcej ->

ogloszenie1

                                SEKCJA PRZYRODNICZA