INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

Grupa pracowników badawczych:  
 dr hab. Lech Kufel, prof. uczelni (1/3 etatu) orcid
   
Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:  
prof dr hab. Marcin Horbowicz orcid
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński orcid
prof. dr hab. Małgorzata Witeska orcid
prof. dr hab. Marek Michał Żabka orcid
prof. dr hab. Artur Goławski orcid
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni orcid
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni orcid
dr hab. Beata Jakubik orcid
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni orcid
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni orcid
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni orcid
dr hab. Elżbieta Królak, prof. uczelni orcid
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni orcid
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni orcid
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni orcid
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni orcid
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni orcid
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni orcid
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni orcid
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni orcid
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni orcid
dr Paweł Czerniewicz orcid
dr Henryk Dębski orcid
dr Grzegorz Łazarski orcid
dr Barbara Patoleta orcid
dr Małgorzata Strzałek orcid
mgr Kamila Wierzchowska orcid
   
Grupa pracowników dydaktycznych:  
dr Józef Klocek orcid
dr Małgorzta Piechota orcid
dr Aneta Frankowska - Maciejewska orcid
   
Grupa pracowników inżynieryjno-technicznych:  
dr inż. Jolanta Sachanowicz  
dr Henryk Matok  
mgr Elżbieta Biardzka  
mgr Danuta Koczkodaj  
mgr Mariola Guth  
Jadwiga Konkiel  
Jadwiga Pieczara (1/2 etatu)  
Małgorzata Kozłowska (1/2 etatu)  
   
Specjalista ds. administracyjnych:  
mgr inż. Agata Trębicka