INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Rozmowa pochodzi z kanału CiekaWolumin. Rozmawiają Wiktor Niedzicki oraz prof. dr hab. Marek Żabka.

logo Shaping europe togethar

Nasza Uczelnia zgłosiła się do programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) Ambasadorowie Karier UE 2021/2022, koordynowanym przez Departament Komitetu do Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DKSE KPRM).

Do wzięcia udziału w programie poszukiwani są studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą promować karierę w instytucjach UE na swoich uczelniach.

Zadaniem ambasadora będzie aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE, udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z MSZ, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.

Do wzięcia udziału w programie może zgłosić się osoba, która:

  • jest obywatelem UE

  • posługuje się płynnie językiem angielskim i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiuje

  • ma możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2021 r.

  • jest studentem i podczas udziału w programie będzie zarejestrowana i obecna na uczelni (październik 2021 r. – wrzesień 2022 r.) 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu JM Rektora prof. dra hab. Mirosława Minkiny do społeczności akademickiej

List rektora do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej,

Minęły dwa pierwsze miesiące nowego roku akademickiego. Wszyscy rozpoczęliśmy  go z nadzieją i wiarą, że uda się powrócić do zajęć ze studentami. Szczególnie zależało nam na tym, aby studenci pierwszego roku mogli poczuć akademicką atmosferę, poznać swoich nauczycieli, opiekunów i siebie nawzajem.  Niestety czas dany nam na pracę w bezpośrednim kontakcie był bardzo krótki. Koronawirus uderzył niezwykle mocno, pozbawiając nas szansy na dyskusje, wymianę poglądów i zwyczajnych uśmiechów. Byliśmy przygotowani na drugą falę epidemii, ale jej dynamika była dla wszystkich  zaskoczeniem. Rozwiązania wdrożone w pierwszych miesiącach  rozprzestrzeniania się choroby pozwoliły na kontynuowanie misji Uniwersytetu.

profesor Marek Żabka

Kapituła Nagrody Złotego Jacka, po raz dwudziesty pierwszy jednogłośnym werdyktem z 22 października br. uhonorowała  nagrodami laureatów w trzech kategoriach. Za osiągnięcia naukowe nagrodę otrzymał pracownik naszego Instytutu prof. dr  hab. Marek Michał Żabka, arachnolog, podróżnik, autor ponad 80 prac naukowych, i rozdziałów w podręcznikach, a także artykułów popularyzujących przyrodę w czasopismach Wiedza i Życie, Świat Nauki, Focus, Dookoła Świata. W r. 2014 wydał książkę Pajęczy świat, która ukazuje prywatne sekrety pajęczego życia. 
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Beata Jakubik

dr hab. Beata Jakubik

więcej

dr Paweł Czerniewicz

dr Paweł Czerniewicz

więcej

dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni

dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni

więcej

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl