INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Home

Publikacje naukowe mają poszerzać wiedzę na temat badanych zagadnień, jednak szczegółowe informacje w nich zawarte interesują zazwyczaj tylko bardzo wąskie grono osób. Dlatego niezmiernie ważna jest popularyzacja wiedzy naukowej.
W cyklu „Nauka bliżej Ciebie” będziemy przybliżać dane bibliograficzne publikacji pracowników naszego Instytutu, z krótkim opisem wyników i odniesieniem do linków portali internetowych, które cytowały te publikacje, opisując w sposób popularnonaukowy określone zagadnienie.
Niejednokrotnie nasze badania zostały wykonane w wieloosobowym składzie, dlatego nazwiska pracowników Instytutu Nauk Biologicznych UPH w Siedlcach wyróżniono pogrubioną czcionką.
Jak zobaczysz, nasze badania opisane w publikacjach są dostrzegane przez różne portale, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Beata Jakubik

dr hab. Beata Jakubik

więcej

dr Paweł Czerniewicz

dr Paweł Czerniewicz

więcej

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl