INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

kierunki studiów

Dlaczego warto studiować nauki biologiczne? Powody można mnożyć. A w skrócie. Biologia –  (z gr. βίος (bios), życie i λόγος (logos), słowo, nauka) jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniem i opisywaniem życia. Dobrze mieć jakieś pojęcie o życiu, nie sądzicie?

profesor Marek Żabka w Queensland Museum

Marek Żabka podczas pobytu w Queensland Museum (Brisbane, Australia). Od lewej: dr Michael Rix, Julianne Waldock, dr Robert Raven.

W dniach 6-22 lutego 2020 prof. dr hab. Marek Żabka z Instytutu Nauk Biologicznych odbył staż naukowy w Australian Museum w Sydney i w Queensland Museum w Brisbane. W trakcie pobytu wygłosił wykład pt. The Australian Jumping Spiders (Salticidae): Origin, Relationships, Diversity and Threats, przygotowany wspólnie z dr Barbarą Patoletą, w którym podsumował dotychczasowe badania zespołu arachnologicznego nad pająkami Australii i Regionu Zachodniego Pacyfiku.

studenci z zespołem naukowców w obozie pracy Treblinka

Studenci pierwszego roku Biologii II stopnia w ramach zajęć dodatkowych pod kierunkiem Pani dr Lucyny Dołowskiej-Żabki oraz asp. szt Marka Sienkiewicza Kierownika Ogniwa Techniki Kryminalistycznej KMP w Siedlcach uczestniczyli w czynnościach prowadzonych na terenie obozu pracy Treblinka I. Serdecznie dziękujemy Panu Prokuratorowi Markowi Rabiedze Naczelnikowi pionu śledczego IPN oraz kierującemu pracami Panu dr Andrzejowi Ossowskiemu z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za życzliwość i umożliwienie nam udziału w badaniach.

studenci nawa na zajęciach w INB

Przez cały rok będziemy gościć w naszym Instytucie grupę stypendystów NAWA⁉️Przyjechali do nas z Peru, Etiopii, Meksyku, Mjanmaru (Birmy), Indonezji i Nigerii. Jest to grupa stypendystów rządu polskiego, którzy przygotowują się do podjęcia studiów w Polsce, na wybranych przez siebie kierunkach. Pani dr Marzena Stańska w ramach kursu przygotowawczego prowadzi dla naszych gości zajęcia z biologii.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr Józef Klocek

dr Józef Klocek

więcej

dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni

 zdjecie Sylwia1

więcej

dr Aneta Frankowska-Maciejewska

dr Aneta Frankowska-Maciejewska

więcej

dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni

 

dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl