INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

profesor Marek Żabka

Kapituła Nagrody Złotego Jacka, po raz dwudziesty pierwszy jednogłośnym werdyktem z 22 października br. uhonorowała  nagrodami laureatów w trzech kategoriach. Za osiągnięcia naukowe nagrodę otrzymał pracownik naszego Instytutu prof. dr  hab. Marek Michał Żabka, arachnolog, podróżnik, autor ponad 80 prac naukowych, i rozdziałów w podręcznikach, a także artykułów popularyzujących przyrodę w czasopismach Wiedza i Życie, Świat Nauki, Focus, Dookoła Świata. W r. 2014 wydał książkę Pajęczy świat, która ukazuje prywatne sekrety pajęczego życia. 
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.

Treblinka wejście do obozu

Już po raz kolejny dzięki uprzejmości Panów Prokuratorów Marka Rabiegi Naczelnika pionu śledczego IPN i Krzysztofa Bukowskiego z Delegatury IPN w Koszalinie oraz kierującego pracami Pana dr hab. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nasi studenci oraz studenci Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w ramach zajęć prowadzonych w naszym Instytucie pod kierunkiem Pani dr Lucyny Dołowskiej-Żabki oraz asp. szt Marka Sienkiewicza Kierownika Ogniwa Techniki Kryminalistycznej KMP w Siedlcach uczestniczyli w czynnościach prowadzonych na terenie obozu pracy Treblinka I. Serdecznie dziękujemy za życzliwość i umożliwienie nam udziału w badaniach.

Profesor Goławski odbiera nominację profesorską

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Panu dr hab. Arturowi Goławskiemu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 29 września 2020 roku.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr Aneta Frankowska-Maciejewska

dr Aneta Frankowska-Maciejewska

więcej

dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni

dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni

więcej 

dr Barbara Patoleta

dr Barbara Patoleta

więcej

dr Grzegorz Łazarski

dr Grzegorz Łazarski

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl