działające  na KIERUNKU BIOLOGIA:

 

Koło Naukowe Ekologów "Ciconia"

Naukowe Koło Przyrodników

Koło Naukowe Biologów Molekularnych

 

Studenci działający w kołach aktywnie uczestniczą w Pikniku Naukowym w Warszawie, Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, międzynarodowych konferencjach naukowych oraz międzynarodowych i krajowych sympozjach kół naukowych. Ponadto mają możliwość publikowania artykułów dotyczących dorobku badawczego.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Ekologów „Ciconia”

 

Istnieje w Instytucie Biologii od ponad dwudziestu lat i jest jednym z najstarszych kół na Wydziale Przyrodniczym UPH. W tym okresie w SKNE „Ciconia” działało ponad 150 studentów i uczniów szkół średnich, którzy swoją ciekawość świata zaspokajali przez prowadzenie badań naukowych podczas obozów naukowych i krótkich wyjazdy w różne zakątki naszego kraju.

Zainteresowania członków Koła były różnorodne: florystyczne (np. badania populacyjne różnych gatunków, rośliny chronione), faunistyczne (gawrony, sowy, gryzonie, pająki, pszczoły), ekologiczne (akumulacja pierwiastków, jakość wód) oraz socjologiczne (tanoreksja, arachnofobia).

Badania prowadzone przez studentów zaowocowały licznymi wystąpieniami (12 referatów, 28 posterów) na konferencjach i przeglądach działalności studenckich kół naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Część z nich została nagrodzona.

Studenckie Koło Naukowe Ekologów „Ciconia” jest otwarte na nowych członków. Jeśli masz ciekawy pomysł lub chciałbyś podzielić się swoją pasją przyjdź.

Skontaktuj się z opiekunem Koła - dr Lidią Borkowską p. 225 IB (Zakład Botaniki),

napisz do nas: ciconiauph@gmail.com

lub znajdź nas na facebooku: Koło Ciconia Siedlce.

 

 ciconia front 
JUBILEUSZ 20-LECIA KOŁA EKOLOGÓW "CICONIA" - materiały z sesji

 

 

 

Naukowe Koło Przyrodników

Początek działalności Studenckiego Naukowego Koła Przyrodników sięga 1996 roku. Koło od początku swego istnienia działa na Wydziale Przyrodniczym Instytutu Biologii. Praca Przyrodników skupia się w 2 sekcjach: przyrodniczej i geograficznej.       

W ramach sekcji przyrodniczej prowadzone są badania terenowe dotyczące różnych siedlisk i grup zwierząt. Na przestrzeni lat w kręgu zainteresowań Przyrodników były m.in. motyle, chrząszcze, bioindykacja wód, gryzonie, ptaki drapieżne i sowy, a także pająki. Wyniki tych badań  prezentowane były na różnych konferencjach,  począwszy od Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach, a na Ogólnopolskiej Konferencji "Sowy Strigiformes Polski" kończąc. Również wiele  publikacji znalazło się w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym jak i w gazetach popularnonaukowych oraz lokalnej prasie. Koło Przyrodników jest otwarte na różne obiekty zainteresowań swoich członków, stąd też tak różnorodna tematyka badań.

W ramach sekcji geograficznej organizowane są wyjazdy zarówno za granicę, jak i w ciekawe zakątki naszego kraju. Od 2010 roku odbywają się spływy kajakowe polskimi wciąż dzikimi i nieuregulowanymi rzekami, jak np. naszym pobliskim Liwcem oraz unikatowymi w skali Europy Narwią, Biebrzą i Wisłą.   

W ramach ogólnej działalności Koła organizowane są cykliczne seminaria naukowe, na których zaproszeni prelegenci  wygłaszają ciekawe wykłady lub opowiadają o swoich podróżach w odległe zakątki świata. Niepisaną tradycją jest już  przeniesienie rozmów w bardziej ustronne miejsce, już poza Uczelnią. Koło Przyrodników organizuje także warsztaty i prelekcje dla młodzieży, bierze udział w projektach czynnej ochrony gatunków zagrożonych oraz monitoringu populacji różnych grup zwierząt.

Przewodniczący: Maciej Cmoch

Opiekun: dr Zbigniew Kasprzykowski

Kontakt: maciejcmoch@interia.pl

 

 

Naukowe Koło Biologów Molekularnych

 

Zakres tematyki badawczej realizowanej przez członków koła obejmuje:

1. Identyfikację molekularną szczepów patogennych mikroorganizmów (m.in. Babesia sp., Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum) przenoszonych przez kleszcza pospolitego na terenie wschodniej i centralnej Polski. Metody badawcze obejmują m.in. różne warianty techniki PCR, elektroforezę agarozową amplifikowanych fragmentów DNA, analizę restrykcyjną długości powstałych produktów reakcji PCR. 

2. Charakterystykę biochemiczną wybranych enzymów roślinnych:

  • ustalanie lokalizacji subkomórkowej enzymów (frakcjonowanie organelli komórkowych),
  • wykrywanie izoform danego enzymu (chromatografia kolumnowa, techniki elektroforetyczne),
  • badanie wydajności różnych technik oczyszczania preparatów enzymatycznych (precypitacja siarczanem amonu, dializa, filtracja żelowa, chromatografia jonowymienna, itp.),
  • wyznaczanie stałej Michaelisa i innych parametrów kinetycznych, optymalnych warunków przebiegu reakcji enzymatycznych, badanie wpływu wybranych aktywatorów i inhibitorów na przebieg reakcji (metody spektrofotometryczne),
  • określanie masy cząsteczkowej analizowanych enzymów oraz ustalanie ich składu podjednostkowego (elektroforeza w systemie nieciągłym techniką SDS-PAGE, elektroforeza natywna w żelu poliaktyloamidowym, filtracja żelowa).

Opiekun: dr Paweł Czerniewicz