tel. 25 643 1241

 

SKŁAD OSOBOWY:

Kierownik: dr hab. Barbara Kot prof. nzw, bkot@uph.edu.pl

 

dr Małgorzta Piechota - adiunkt, malgorzata.piechota@uph.edu.pl

dr Aneta Frankowska-Maciejewska – asystent, aneta.frankowska@uph.edu.pl, aneta.frankowska@onet.eu

mgr Kamila Wierzchowska - asystent, kamilaplatkowska@wp.pl

dr inż. Jolanta Sachanowicz - st. specjalista

Jadwiga Pieczara - starszy technik

 

PROFIL BADAWCZY JEDNOSTKI:                                                          PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

Pracownicy Zakładu Mikrobiologii prowadzą badania dotyczące genotypowychi fenotypowych właściwości bakterii należących do rodzajów Staphylococcus, Yersinia oraz do gatunku E. coli.

Badania prowadzone są w oparciu o szczepy wyizolowane od ludzi, zwierząt oraz z próbek środowiskowych.

Zakres badań obejmuje:

  • ocenę lekowrażliwości oraz mechanizmów oporności występujących u tych drobnoustrojów,

  • ocenę zdolności tworzenia biofilmu na powierzchni biotycznej i abiotycznej,

  • ocenę cech fenotypowych, istotnych w patogenezie chorób infekcyjnychpowodowanych przez te drobnoustroje,

  • ocenę potencjalnej zjadliwości tych drobnoustrojów poprzez identyfikację chromosomalnych i plazmidowych genów, kodujących czynniki chorobotwórczości,

  • ocenę różnorodności genetycznej  izolatów techniki PCR (PCR –fingerprinting, RFLP,PCR ribotyping, ERIC PCR, BOX-PCR) oraz za pomocą analizy polimorfizmu wielkości fragmentów DNA po ich elektroforezie w zmiennym polu elektrycznym(PFGE),

  • ocenę przeciwbakteryjnej aktywności wtórnych metabolitów pochodzenia roślinnego.


 

KURSY PROWADZONE W JEDNOSTCE:

1.Biologia bakterii/ dla studentów studiów doktoranckich.

2.Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne/ dla kierunków: biologia, specjalność biologia z analityką, dietetyka, specjalność catering.

3.Bioterroryzm/ dla kierunku ratownictwo medyczne.

4. Botanika sądowa i bioterroryzm / dla kierunku kryminologia stosowana

5.Diagnostyka mikrobiologiczna/ dla kierunku biologia, specjalność: biologia z analityką i biologia eksperymentalna z biotechnologią.

6.Higiena i epidemiologia/ dla kierunku ratownictwo medyczne.

7. Immunologia/ dla kierunków: analityka z diagnostyką molekularną, biologia.

8. Klasyczna i molekularna diagnostyka mikrobiologiczna/ dla kierunku analityka z diagnostyką molekularną,

9.Mikrobiologia/ dla kierunków: analityka z diagnostyką molekularną, biologia, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zootechnika.

10.Mikrobiologia lekarska i środowiskowa/ dla kierunków: analityka z diagnostyką molekularną biologia, specjalność biologia z analityką

11.Mikrobiologia ogólna i żywności/ dla kierunku dietetyka.

12.Mikrobiologia ogólna z elementami mikrobiologii żywności/ dla kierunku bioinżynieria produkcji żywności.

13.Mikrobiologia przemysłowa/ dla kierunku biologia, specjalność biologia eksperymentalna z biotechnologią.

14.Mikrobiologia sądowa i immunologia/ dla kierunku kryminologia stosowana.

15. Mikrobiologiczna analiza żywności/ dla kierunku analityka z diagnostyką molekularną,

16.Mikroorganizmy w biotechnologii/ dla kierunku biologia, specjalność biologia eksperymentalna z biotechnologią.

17.Wirusologia molekularna/ dla kierunku biologia, specjalność biologia eksperymentalna a z biotechnologią.

18.Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji żywności/ dla kierunku bioinżynieria produkcji żywności.

Realizowane projekty badawcze:

Rola antybiozy w stosunkach występujących między szczepami Yersinia enterocolitica (badania statutowe)

Właściwości fenotypowe i genotypowe szczepów Pseudomonas aeruginosa (badania statutowe)

Ocena właściwości fenotypowych i genotypowych wybranych drobnoustrojów izolowanych od ludzi, zwierząt oraz z żywności i środowiska (badania własne)