INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

tel. 25 643 12 66


SKŁAD OSOBOWY:

 

Kierownikdr hab. Dorota Czeszczewik prof. nzwTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www

 

prof. dr hab. Marek Michał ŻabkaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www

dr hab. Wiesław Walankiewicz prof. nzw,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Artur Goławski prof. nzw, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    www

dr hab. Teresa Nesteruk prof. nzw, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Barbara Patoleta - st. wykładowca Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    www

dr Marzena Stańska - st. wykładowca Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www

dr Tomasz Stański – st. technik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Kozłowska - st. technik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pracownicy techniczni zatrudnieni przy projekcie szwajcarskim:
Łukasz Nicewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Andreas Hirler, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Pasik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

doktoranci:

Anna Sylwia Kapusta
Emilia Mróz
Grzegorz Bednarczyk

Łukasz Trębicki

Grzegorz Krawczyk

 

PROFIL BADAWCZY JEDNOSTKI:                                  PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 

Katedra Zoologii prowadzi badania ornitologiczne, arachnologiczne, hydrobiologiczne

 

Badania ornitologiczne:

dr hab. W. Walankiewicz, dr hab. D. Czeszczewik, dr hab. A. Goławski, dr. T. Stański

 • Ekologia dziuplaków wtórnych i dzięciołów w warunkach lasu pierwotnego (Białowieski Park Narodowy)– znaczenie drapieżnictwa, charakterystyka miejsc lęgowych, siedlisk, biologia rozrodu, znaczenie martwego drewna. Wpływ klimatu na przemiany w drzewostanach pierwotnych i na zespół ptaków.
 • Monitoring zespołów ptaków leśnych – liczenia ptaków lęgowych metodą kartograficzną na stałych powierzchniach od roku 1975, w różnych typach lasu Białowieskiego Parku Narodowego
 • Faunistyka regionu Mazowsza i Podlasia
 • Ekologia i ochrona wybranych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego.

Badania hydrobiologiczne:

dr. hab. T. Nesteruk

 • Badania nad brzuchorzęskami (Gastrotricha) słodkowodnymi Polski.
 • Badania metodyczno-ekologiczne nad fauną denną zbiorników słodkowodnych.

Badania arachnologiczne:

prof. dr hab. M. Żabka, dr J. Gardzińska, dr I. Hajdamowicz, dr B. Patoleta, dr M. Stańska

 • Systematyka, ewolucja i biogeografia pająków z rodziny Salticidae oraz kosarzy regionów: Australijskiego, Orientalnego, Afrotropikalnego oraz Palearktycznego. Odkrywanie i opisywanie nowych dla nauki gatunków.
 • Różnorodność gatunkowa i funkcjonalna europejskich pająków i kosarzy w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych. Poznawanie składu gatunkowego i struktury zgrupowań oraz określanie ich funkcji w siedliskach naturalnych i na użytkach rolnych, głównie wschodniej Polski.
 • Badania arachnologiczne są realizowane we współpracy z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą m in. Australian Museum Sydney, American Museum of Natural History New York, University of Arizona Tucson, University of Bern, University of Turku

 DYDAKTYKA - kursy:

 • Anatomia człowieka (kierunek biologia )
 • Anatomia zwierząt (kierunek zootechnika )
 • Arachnologia (kierunek biologia)
 • Biogeografia (kierunek biologia)
 • Biologia rozwoju (kierunek biologia)
 • Biologiczne podstawy produkcji żywności (kierunek bioinżynieria)
 • Bioróżnorodność (kierunek biologia)
 • Ekologia behawioralna (kierunek biologia)
 • Metody komputerowe w biologii (kierunek biologia)
 • Nature tourism (kierunek turystyka i rekreacja)
 • Parazytologia (kierunki biologia, dietetyka)
 • Podstawy ornitologii (kierunek biologia)
 • Pracownia licencjacka (kierunek biologia)
 • Pracownia magisterska (kierunek biologia )
 • Przyrodnicze podstawy programu „Natura 2000” (kierunek biologia)
 • Seminarium doktoranckie (kierunek biologia)
 • Seminarium licencjackie (kierunek biologia)
 • Seminarium magisterskie (kierunek biologia)
 • Turystyka przyrodnicza (kierunek biologia)
 • Zajęcia terenowe z zoologii (kierunek biologia)
 • Zdrowy styl życia (dla studentów nieuczęszczających na zajęcia z wychowania fizycznego)
 • Zoologia bezkręgowców (kierunek biologia)
 • Zoologia kręgowców (kierunek biologia)
 • Zoologia z ekologią (kierunek zootechnika)

W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Beata Jakubik

Jakubik1

więcej

dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni

 Golawska1a 2

więcej

prof. dr hab. Marcin Horbowicz

Horbowicz2

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl