Grupa pracowników badawczych:      
 dr hab. Lech Kufel prof. uczelni (1/3 etatu) indeks    
       
Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:      
prof. dr hab. Marcin Horbowicz indeks    
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński indeks    
prof. dr hab. Małgorzata Witeska indeks    
prof. dr hab. Marek Michał Żabka indeks    
dr hab. Lidia Borkowska indeks    
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni indeks    
dr hab. Artur Goławski, prof. uczelni indeks     www
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni indeks    
dr hab. Beata Jakubik indeks    
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni indeks    www
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni indeks    
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni indeks    
dr hab. Elżbieta Królak, prof. uczelni indeks    
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni indeks    
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni indeks    
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni indeks    
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni indeks    
dr hab. Joanna Mitrus, prof uczelni indeks    
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni indeks    
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni indeks    
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni indeks    
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni indeks    
dr hab. Agnieszka Wójcicka indeks    
dr Paweł Czerniewicz indeks    
dr Henryk Dębski indeks    
dr Grzegorz Łazarski indeks    
dr Barbara Patoleta indeks    
dr Małgorzata Strzałek indeks    
mgr Kamila Wierzchowska indeks    
       
Grupa pracowników dydaktycznych:      
dr Józef Klocek indeks    
dr Małgorzta Piechota indeks    
dr Aneta Frankowska - Maciejewska indeks    
       
Wolontariusz:      
dr hab Wiesław Walankiewicz indeks    
       
Grupa pracowników inżynieryjno-technicznych:      
dr inż. Jolanta Sachanowicz      
dr Tomasz Stański      
dr Henryk Matok      
mgr Elżbieta Biardzka      
mgr Danuta Koczkodaj      
mgr Mariola Guth      
Jadwiga Konkiel      
Jadwiga Pieczara (1/2 etatu)      
Małgorzata Kozłowska (1/2 etatu)      
       
Specjalista ds. administracyjnych:      
mgr inż. Agata Trębicka