Grupa pracowników badawczych:  
 dr hab. Lech Kufel prof. uczelni (1/3 etatu) indeks
   
Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:  
prof. dr hab. Marcin Horbowicz indeks
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński indeks
prof. dr hab. Małgorzata Witeska indeks
prof. dr hab. Marek Michał Żabka indeks
dr hab. Lidia Borkowska indeks
dr hab. Dorota Czeszczewik prof. uczelni indeks
dr hab. Artur Goławski prof. uczelni indeks
dr hab. Sylwia Goławska prof. uczelni indeks
dr hab. Beata Jakubik indeks
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni indeks
dr hab. Elżbieta Kondera indeks
dr hab. Barbara Kot prof. uczelni indeks
dr hab. Elżbieta Królak prof. uczelni indeks
dr hab. Katarzyna Ługowska indeks
dr hab. Iwona Łukasik prof. uczelni indeks
dr hab. Jolanta Marciniuk prof. uczelni indeks
dr hab. Paweł Marciniuk prof. uczelni indeks
dr hab. Joanna Mitrus indeks
dr hab. Cezary Sempruch prof. uczelni indeks
dr hab. Iwona Sprawka prof. uczelni indeks
dr hab. Marzena Stańska indeks
dr hab. Hubert Sytykiewicz prof. uczelni indeks
dr hab. Agnieszka Wójcicka indeks
dr Paweł Czerniewicz indeks
dr Henryk Dębski indeks
dr Grzegorz Łazarski indeks
dr Barbara Patoleta indeks
dr Małgorzata Strzałek indeks
mgr Kamila Wierzchowska indeks
   
Grupa pracowników dydaktycznych:  
dr Józef Klocek indeks
dr Małgorzta Piechota indeks
dr Aneta Frankowska - Maciejewska indeks
   
Wolontariusz:  
dr hab Wiesław Walankiewicz indeks
   
Grupa pracowników inżynieryjno-technicznych:  
dr inż. Jolanta Sachanowicz  
dr Tomasz Stański  
dr Henryk Matok  
mgr Elżbieta Biardzka  
mgr Danuta Koczkodaj  
mgr Mariola Guth  
Jadwiga Konkiel  
Jadwiga Pieczara (1/2 etatu)  
Małgorzata Kozłowska (1/2 etatu)  
   
Specjalista ds. administracyjnych:  
mgr inż. Agata Trębicka