INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

okładka monografii Człowiek, natura, postęp.

Nakładem Wydawnictwa UPH ukazała się monografia prof. dr hab. Bogumiła Leszczyńskiego pt. "Człowiek - Natura - Postęp. Dylematy bioetyczne". "Książka ujawnia w swej treści głęboką syntetycznie ujętą, znajomość materii przyrodniczej, stanowiącej fundamentalny komponent dyskusji bioetycznych, z imponującą zdolnością ujęcia treści filozoficzno-etycznych. To rzecz godna podkreślenia, zważywszy na fakt, że monografia jest dziełem przyrodnika." (Fragment recenzji ks. dr. Grzegorza Stolarskiego).
Pan Profesor jest biologiem specjalizującym się w biochemii i afidologii.

Zapraszamy do lektury!