INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

SAM 5523

W dniach 21 – 25 marca 2015 r. odbył się wyjazd studyjny do Brukseli, z inicjatywy Pana Jarosława Kalinowskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego, zorganizowany przez Biuro Poselskie w Warszawie.

Wzięła w nim udział studentka biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH, tegoroczna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Katarzyna Popijantus. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się ze strukturą oraz funkcjonowaniem instytucji unijnych w tym głównie Parlamentu Europejskiego. Po zrealizowaniu tego celu i spotkaniu z Panem Jarosławem Kalinowskim, był jeszcze czas na zwiedzenie najciekawszych zabytków Brukseli i Brugii oraz zapoznania się z historią, zabytkami i kulturą Belgii. Wśród odwiedzanych miejsc znalazły się takie atrakcje jak Katedra św. Michała i św. Guduli, Royale Place, Grande Place, z symbolicznym Manneken Pis (siusiający chłopiec) oraz Atomium, Ratusz, Ogród Botaniczny. W Brugii istniała możliwość zwiedzenia Bazyliki Świętej Krwi, rynku miejskiego i lokalnego browaru.

Wizyta w Brukseli przyczyniła się do istotnego wzbogacenia wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zwiedzając atrakcyjne miejsca i spotykając się w czasie wolnym, uczestnicy wyjazdu mogli się wzajemnie poznać i zintegrować. „To co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy poszerzyło nasze horyzonty, zmotywowało do aktywności i jeszcze solidniejszej pracy, a także rozwinęło nas społecznie i wzbogaciło kulturowo. Jestem bardzo wdzięczna Panu Jarosławowi Kalinowskiemu – Posłowi do Parlamentu Europejskiego, za tę cenną i atrakcyjną inicjatywę, która przybliża polskiej społeczności, w tym młodzieży studenckiej, unijną rzeczywistość oraz za to, że zostałam zakwalifikowana i mogłam uczestniczyć w tym wyjeździe” – powiedziała Pani Katarzyna po powrocie do Uczelni. „Słynne belgijskie czekoladki o rozkosznych smakach były słodkim dodatkiem do szczęścia, które dane mi było przeżyć.” – dodała na zakończenie rozmowy. Pani Katarzyno.

Gratulujemy i nie ukrywam, że trochę zazdrościmy Pani tej wyprawy! 

Ryszard Kowalski