INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

 

Jednostki naukowe, z którymi współpacuje Instytut Biologii

 

krajowe:

 • Instytut Ogrodnictwa, Zakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin Ozdobnych, Skierniewice
 • Instytut Ogrodnictwa, Pracownia Oceny Jakości Warzyw, Skierniewice
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Oddział Nauk o Żywności, Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Olszyn
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Biologii, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Olsztyn
 • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Zakład Zoologii

 

 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie 
 • Zakład Morfologii Zwierząt UAM w Poznaniu 
 • Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży 
 • Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie 
 • Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży 
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Centrala Obrączkowania Ptaków w Górkach Wschodnich 
 • Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym 

 

 

 • Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym 
 • Stacja Hydrobiologiczna Centrum Badań Ekologicznych w Mikołajkach
 • Instytut Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Wydział Nauk o Zwierzętach , Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa
 • Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie

 

 • Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego
 • Fundacja „Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi” w Krośnie
 • Nadbużański Park Krajobrazowy
 • Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- Druga edycja Atlasu Flory Polskiej (ATPOL)
 • Instytut Botaniki PAN w Krakowie   
 • Międzynarodowy projekt badawczy „IPA – Important Plant Areas”
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 • Instytut Geografii PAN W-wa (współpraca przy opracowaniu)
 • Atlas rozmieszczenia zespołów roślinnych w Polsce" - Koordynator prof. dr hab. J. Matuszkiewicza
 • Ministerstwo Środowiska W-wa- Plany renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową Współpraca bliźniacza z Królestwem Niderlandów  i Królestwem Wielkiej Brytanii.
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego w BiałowieżyInstytutem Farmakognozji PAN w Krakowie
 • Katedra Botaniki SGGW w Warszawie
 • Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego
 • Czerwona Księga Roślin woj. Podlskiego” - koordynator prof. dr hab. A. Sokołowski, dr Dan Wołkowiecki
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Zakład Mikrobiologii  
 • Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Mikrobiologii       
 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Mikrobiologii

 

zagraniczne:

 • Cornell University (USA), College of Agriculture and Life Science, Soil and Crop Science Dept., Laboratory of Seed Biology
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Departament of Plant Biology
 • Uniwersytet w Limoges, Francja
 • University of Arizona Tucson, USA 
 • Australian Museum Sydney, Australia 
 • Western Australian Museum Perth, Australia 
 • American Museum of Natural History, New York, USA 
 • Macquarie University, Sydney, Australia 
 • Canterbury University, Christchurch, New Zealand 
 • SEEN w Przebędowie 
 • USDA Forest Service, Stoneville, MS, USA 
 • Centrum Badań Środowiska z Lipska, Niemcy
 • Instytut Problemów Ekologii i Ewolucji AN, Rosja
 • Instytut Zoologii Białoruskiej Akademii Nauk, Białoruś

 


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Beata Jakubik

Jakubik1

więcej

dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni

 Golawska1a 2

więcej

prof. dr hab. Marcin Horbowicz

Horbowicz2

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl