INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

 

Odpowiedzi powinien udzielić sobie każdy młody człowiek kończący kształcenie na poziomie średnim i szukający kierunku związanego z zainteresowaniami, marzeniami, przyszłą pracą, gdyż każdy indywidualnie jest odpowiedzialny za swoje życie i swój zawodowy rozwój.

Jeśli dziś biolog z wyższym wykształceniem wydaje się być ponad potrzeby i nie może znaleźć pracy, to nie oznacza, że jest to tendencja trwała i że absolwenci innych kierunków nie mają problemów z zatrudnieniem. Za parę lat sytuacja z pewnością się zmieni i biolog będzie pilnie poszukiwany. To normalny cykl obserwowany i w przyrodzie, i w społeczeństwie.

Moim zdaniem, w zjednoczonej Europie problemy środowiskowe będą wciąż zyskiwały na znaczeniu i biolog z wyższym wykształceniem o specjalności środowiskowej, z umiejętnościami w zakresie waloryzacji przyrody, czy zarządzania środowiskiem, powinien bez trudu znaleźć zatrudnienie, a takich specjalistów kształcimy od lat w naszym Uniwersytecie. W Polsce pod tym względem jest jeszcze bardzo źle, ale UE wymusi na nas dostosowanie się do europejskich standardów.

Dla przykładu w przeciętnej holenderskiej gminie pracuje około 10 pracowników zajmujących się środowiskiem i jego ochroną. U nas bywa, że jest tylko jeden. Miejsc dla absolwentów uczelni z biologicznym wykształceniem powinno zatem  przybywać w gminach, w rolnictwie i jego otoczeniu, w różnego typu laboratoriach i tych medycznych i tych środowiskowych. Starzejące się społeczeństwo będzie potrzebowało specjalistów z zakresu organizacji aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu, dlatego od tego roku uruchamiamy specjalność biologia z kulturą fizyczną. Należy wierzyć, że zielone światło dla biologów starających się o pracę zaświeci się także w oświacie, gdy władze przekonają się o popełnieniu błędu polegającego na ograniczeniu kształcenia przyrodniczego w szkołach.

Teraz jest właśnie dobry czas na podejmowanie decyzji o studiowaniu biologii.

W Uniwersytecie, w którym pracuję, studenci biologii mogą kształcić się w specjalności analitycznej, eksperymentalnej z biotechnologią, waloryzacja przyrodnicza, a także biologii w połączeniu z kulturą fizyczną. Studiując każdą z wymienionych specjalności można bezpłatnie uzyskać dodatkowe uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, co umożliwia podjęcie pracy w szkole, ale także w pozaszkolnych instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą, np. w domach kultury, opieki społecznej, czy w nadleśnictwach.

Czy warto zatem studiować biologię? - naukę o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska. Z pełnym przekonaniem, że jest to inwestycja z przyszłością, rekomenduję ten kierunek ambitnym maturzystom.

Dokonując wyboru warto wziąć pod uwagę, że na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kształcimy biologów już od 45 lat.

U nas studiuje się przyjemnie! Można to sprawdzić.

 

                                                                       dr Ryszard Kowalski, Instytut Biologii

                                                               Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni

Stanska Foto na stronę

więcej

dr Józef Klocek

klocek6

więcej

prof. dr hab. Artur Goławski

 

Goawski1

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl