Odpowiedzi powinien udzielić sobie każdy młody człowiek kończący kształcenie na poziomie średnim i szukający kierunku związanego z zainteresowaniami, marzeniami, przyszłą pracą, gdyż każdy indywidualnie jest odpowiedzialny za swoje życie i swój zawodowy rozwój.

Jeśli dziś biolog z wyższym wykształceniem wydaje się być ponad potrzeby i nie może znaleźć pracy, to nie oznacza, że jest to tendencja trwała i że absolwenci innych kierunków nie mają problemów z zatrudnieniem. Za parę lat sytuacja z pewnością się zmieni i biolog będzie pilnie poszukiwany. To normalny cykl obserwowany i w przyrodzie, i w społeczeństwie.

Moim zdaniem, w zjednoczonej Europie problemy środowiskowe będą wciąż zyskiwały na znaczeniu i biolog z wyższym wykształceniem o specjalności środowiskowej, z umiejętnościami w zakresie waloryzacji przyrody, czy zarządzania środowiskiem, powinien bez trudu znaleźć zatrudnienie, a takich specjalistów kształcimy od lat w naszym Uniwersytecie. W Polsce pod tym względem jest jeszcze bardzo źle, ale UE wymusi na nas dostosowanie się do europejskich standardów.

Dla przykładu w przeciętnej holenderskiej gminie pracuje około 10 pracowników zajmujących się środowiskiem i jego ochroną. U nas bywa, że jest tylko jeden. Miejsc dla absolwentów uczelni z biologicznym wykształceniem powinno zatem  przybywać w gminach, w rolnictwie i jego otoczeniu, w różnego typu laboratoriach i tych medycznych i tych środowiskowych. Starzejące się społeczeństwo będzie potrzebowało specjalistów z zakresu organizacji aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu, dlatego od tego roku uruchamiamy specjalność biologia z kulturą fizyczną. Należy wierzyć, że zielone światło dla biologów starających się o pracę zaświeci się także w oświacie, gdy władze przekonają się o popełnieniu błędu polegającego na ograniczeniu kształcenia przyrodniczego w szkołach.

Teraz jest właśnie dobry czas na podejmowanie decyzji o studiowaniu biologii.

W Uniwersytecie, w którym pracuję, studenci biologii mogą kształcić się w specjalności analitycznej, eksperymentalnej z biotechnologią, waloryzacja przyrodnicza, a także biologii w połączeniu z kulturą fizyczną. Studiując każdą z wymienionych specjalności można bezpłatnie uzyskać dodatkowe uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, co umożliwia podjęcie pracy w szkole, ale także w pozaszkolnych instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą, np. w domach kultury, opieki społecznej, czy w nadleśnictwach.

Czy warto zatem studiować biologię? - naukę o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska. Z pełnym przekonaniem, że jest to inwestycja z przyszłością, rekomenduję ten kierunek ambitnym maturzystom.

Dokonując wyboru warto wziąć pod uwagę, że na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kształcimy biologów już od 45 lat.

U nas studiuje się przyjemnie! Można to sprawdzić.

 

                                                                       dr Ryszard Kowalski, Instytut Biologii

                                                               Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach