INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

doktor habilitowany

profesor UP-H

 


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katedra Zoologii, Instytut Biologii

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

08-110 Siedlce, ul. B.Prusa 12

tel. (48) 25 6431207

    
cv           d czeszczewik
zainteresowania badawcze  
projekty badawcze  
dydaktyka  
towarzystwa naukowe  
publikacje  
   

cv 

 • 14 października 2011 - stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii; rozprawa habilitacyjna pt. „Analiza środowiska i miejsc żerowania dzięcioła białogrzbietegoDendrocopos leucotos w Puszczy Białowieskiej.” Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.        
 • od 10. 2001 stanowisko adiunkta w Katedrze Zoologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • czerwiec 2001 - stopień doktora, obrona rozprawy doktorskiej pt. „Ekologia rozrodu muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca w lasach naturalnych i zagospodarowanych.” Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; promotor: prof. dr. hab. Tomasz Wesołowski
 • od 10.1993 stanowisko asystenta w Katedrze Zoologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • czerwiec 1993 - tytuł magistra, obrona pracy magisterskiej pt. „Badania ilościowe awifauny lęgowej pogranicza nowoczesnego osiedla mieszkaniowego i lasów w Toruniu.” wykonanej w Zakładzie Zoologii Kręgowców, promotor: dr hab. Andrzej Przystalski
 • 1987 - 1993 studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek Biologia
 • 1985 - 1987 Pomaturalne Studium Medyczne w Olsztynie, specjalność technik farmaceuta


INNE

 • 2007 – organizacja międzynarodowego seminarium „Hole using: adaptations and constraints. Hole-breeding Passerines Meeting, 7-12 September 2007, Białowieża, Poland
 • 2003-2010 – prowadzenie zajęć w ramach Summer School (Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży)
 • 2003 i 2009 r. - Nagrody Rektora III stopnia
 • 2002-2007 - Letnie Szkoły Summer Schools organizowane przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (prowadzenie zajęć terenowych ze studentami)
 • 2001-2011 – szkolenia dla przewodników turystycznych i pracowników Białowieskiego Parku Narodowego
 • 2001 – USA - pobyt w stacji Forest Service w Stonevill, Arkansos
 • 1997 – Holandia, Utrecht University – stypendium programu TEMPUS - staż 2 tygodnie
 • 1992 - 1993 – współpraca z ornitologami niemieckimi (dr. Norbert Schäffer) - udział w badaniach terenowych nad biologią derkacza Crex crex w dolinie Biabrzy i Narwi.
 • 1991 – Szwecja, Uppsala University – praktyka studencka – udział w badaniach terenowych nad biologią bataliona Philomachus pugnax na Gotlandii (6 tygodni)

 

HOBBY, ZAINTERESOWANIA

 • muzyka
 • fotografia przyrodnicza
 • turystyka
 • etnografia

Przynależność do towarzystw naukowych

 • Przewodnik turystyczny – Puszcza Białowieska
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne (Sekcja Ornitologiczna)
 • Society for Conservation Biology

Zainteresowania badawcze

 • Biologia i ekologia dziuplaków wtórnych
 • Ekologia żerowania dzięciołów
 • Drapieżnictwo lęgowe
 • Dynamika drzewostanów pierwotnych, martwe drewno
 • Zgrupowania ptaków leśnych
 • Ochrona przyrody

 

Projekty badawcze aktualnie realizowane

 • Zgrupowania ptaków leśnych – ekologia rozrodu wędrownych dziuplaków.
 • Drapieżnictwo gniazdowe jako czynnik limitujący skład i liczebność ptaków Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Monitoring ptaków leśnych w Białowieskim Parku Narodowym

Granty

 • 2009-2012 - W. Walankiewicz, D. Czeszczewik (wykonawca), I. Ruczyński, T. Stański – „Wpływ zasobów dziupli na zespół zwierząt je wykorzystujących w drzewostanach o różnym stopniu naturalności” (grant MNiSzW NN304 218437)
 • 2010 – udział w realizacji projektu „Partnerstwo w ochronie reliktowych gatunków Puszczy Białowieskiej narzędziem wdrażania Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej” – finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 • 2004-2007 – D. Czeszczewik (kierownik), W. Walankiewicz – „Użytkowanie martwych drzew przez dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos w warunkach pierwotnych Białowieskiego Parku Narodowego” (grant Min. Informatyzacji, nr 2 P04G 091 26).
 • 1999-2001 – W. Walankiewicz, C. Mitrus, D. Czeszczewik (wykonawca), P. Hamel – „Znaczenie martwych drzew jako miejsc gniazdowych i żerowiskowych dla dziuplaków w lesie naturalnym” (grant KBN, nr 6 P04G 053 16).
 • 1999-2000 – D. Czeszczewik (kierownik) - „Czy muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca jest wypierana przez muchołówkę białoszyją F. albicollis na terenach współwystępowania?” (grant KBN, nr 6 P04G 070 16).


Publikacje

 

2012

 • Czeszczewik D., Walankiewicz W., Mitrus C., Tumie T., Stański T., Sahel M., Bednarczyk G. 2012. Importance of dead wood resources for woodpeckers in coniferous stands of the Białowieża Forest. Bird Conservation International, Available on CJO 2012 doi:10.1017/S0959270912000354. Adobe Reader
 • Czeszczewik D., Ruczyński I., Zięba-Schraven K., Wiśniewska J., Walankiewicz W. 2012. The Pied and Collared Flycatcher do not compete for microhabitats in the Białowieża Forest. Belgian Journal of Zoology 142: 131-135. Adobe Reader

2011

 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Tumiel T., Stański T. 2011. Woodpeckers abundance in the Białowieża Forest – a comparison between deciduous, strictly protected and managed stands. Ornis Polonica 2011, 52: 161–168.

2010

 • Wesołowski T., Mitrus C., Czeszczewik D., Rowiński P. 2010. Breeding bird dynamics in a primeval temperate forest over 35 years: variation and stability in a changing world. Acta Ornithologica 45: 209-232. Adobe Reader
 • Czeszczewik D. 2010. Wide intersexual niche overlap of the specialized White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos under the rich primeval stands in the Białowieża Forest, Poland. Ornis Polonica 51: 241-251. Adobe Reader

2009

 • Czeszczewik D. 2009. Foraging behaviour of White-backed Woodpeckers Dendrocopos leucotos in a primeval forest (Białowieża National Park, NE Poland): dependence on habitat resources and season. Acta Ornithologica 44: 109-118. doi: 10.3161/000164509X482687. Adobe Reader
 • Czeszczewik D. 2009. Marginal differences between random plots and plots used by foraging White backed Woodpeckers demonstrates supreme primeval quality of the Białowieża National Park, Poland. Ornis Fennica 86: 30-37.Adobe Reader
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W., Nowak D. 2009. Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 539-544. GIOŚ, Warszawa.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2009. Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 590-595. GIOŚ, Warszawa.  
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Nowak D. 2009. Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 545-551. GIOŚ, Warszawa.

2008

 • Czeszczewik D., Walankiewicz W., Stańska M. 2008. Small mammals in nests of cavity nesting birds: Why should ornithologists study rodents? Canadian Journal of Zoology 86: 286-293. doi: 10.1139/z07-139.Adobe Reader
 • Stański T., Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2008. Absence of edge effects on nest predation in the Collared Flycatcher Ficedula albicollis in the primeval forest of Białowieża National Park, NE Poland. Acta Ornithologica 43: 92-96. Adobe Reader

2007

 • Mitrus C., Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2007. Frequency of nest-hole occupation and breeding success of Collared Flycatchers Ficedula albicollis. Ibis 149: 414-418. Adobe Reader
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C. 2007. Natural nest sites of the Collared Flycatcher in a primeval forest. Ornis Fennica 84: 155-162. Adobe Reader

2006

 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2006. Logging and distribution of the White backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in the Białowieża Forest. Annales Zoologici Fennici 43: 221-227. Adobe Reader
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2006. Znaczenie grabu zwyczajnego Carpinus betulus dla dziuplaków w Białowieskim Parku Narodowym. [Importance of hornbeam Carpinus betulus for the hole-nesters in the Białowieża National Park] Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62: 50-57. Adobe Reader
 • Wesołowski T., Rowiński P., Mitrus C., Czeszczewik D. 2006. Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the beginning of the 21st century. Acta Ornithologica 41: 55-70.Adobe Reader

2005

 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2005. Wykorzystanie osiki Populus tremula przez ptaki w drzewostanach pierwotnych Białowieskiego Parku Narodowego. [Use of Aspen Populus tremula by birds in primeval stands of the Białowieża National Park]. Notatki Ornitologiczne 46: 9-14. Adobe Reader
 • Wesołowski T., Czeszczewik D., Rowiński P. 2005. Effects of forest management on Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus distribution in the Białowieża Forest (NE Poland): conservation implications. Acta Ornithologica 40: 53-60.Adobe Reader

2004

 • CzeszczewikD. 2004. Breeding success and timing of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nesting in natural holes and nest-boxes in the Białowieża Forest, Poland. Acta Ornithologica 39: 15-20.Adobe Reader
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2004. Rozpoznawanie muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca i białoszyjej F. albicollis na podstawie śpiewu. [Distinguishing of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca and the Collared Flycatcher F. albicollis by song]. Notatki Ornitologiczne 45: 269-271. Adobe Reader

2003

 • Wesołowski T., Czeszczewik D., Mitrus C., Rowiński P. 2003. Ptaki Białowieskiego Parku Narodowego. [Birds of the Białowieża National Park]. Notatki Ornitologiczne 44: 1-31. Adobe Reader
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2003. Natural nest sites of the Pied Flycatcher in a primeval forest. Ardea 91: 221-230.Adobe Reader

2002

 • Wesołowski T., Czeszczewik D., Rowiński P., Walankiewicz W. 2002. Nest soaking in natural holes - a serious cause of breeding failure? Ornis Fennica 79: 132-138. Adobe Reader
 • Wesołowski T., Tomiałojć L., Mitrus C., Rowiński P., Czeszczewik D. 2002. The breeding bird community of a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the end of the 20thcentury. Acta Ornithologica 37: 27-45. Adobe Reader
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C., Bida E. 2002. Znaczenie martwych drzew w lasach liściastych dla zespołu dzięciołów w Puszczy Białowieskiej. [Snag importance for woodpeckers in deciduous stands of the Białowieża Forest]. Notatki Ornitologiczne 43: 61-71.Adobe Reader

przed 2001

 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 1999. Nest-cavity inspections by male Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca under natural conditions in the Bialowieza National Park. Vogelwelt, Suppl. 120: 367-369.Adobe Reader
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W., Mitrus C., Nowakowski W. K. 1999. Nest-box data of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca may lead to erroneous generalizations. Vogelwelt, Suppl. 120: 361-365. Adobe Reader
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C., Szymura A. 1997. How the territory mapping technique reflects yearly fluctuations in the Collared Flycatcher Ficedula albicollis numbers? Acta Ornithologica 32: 201-207.Adobe Reader
 • Walankiewicz W., Mitrus C., Czeszczewik D., Jabłoński P. M. 1997. Is the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca overcompeted by the Collared Flycatcher Ficedula albicollis in the natural forest of Białowieża? Acta Ornithologica 32: 213-217. Adobe Reader
 • Mitrus C., Walankiewicz W., Czeszczewik D., Jabłoński P. M. 1996. Age and arrival date of Collared Flycatcher Ficedula albicollis males do not influence quality of natural cavities used. Acta Ornithologica 31: 101-106. Adobe Reader
 • Czeszczewik D., Wołk K. 1993. Ptaki lęgowe (1990-1993) Parku Rubinkowa w Toruniu. [Breeding birds (1990-1993) at the Rubinkowo park in Toruń] Remiz. 2: 67-73. Adobe Reader
 • Czeszczewik D., Kurpiel K. 1991. Orzesznica Muscardinus avellanarius w rezerwacie "Mazury" w Puszczy Boreckiej. Wszechświat. 92: 198.

 

Abstrakty na konferencje

 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2011. Population decline of the White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in the Białowieża Forest: forest management, habitat loss and conservation implications. 8th Conference of the European Ornithologists’ Union 27–30 August 2011, Riga. Str. 408.
 • Walankiewicz W., Wiśniewski M., Czeszczewik D., Sahel M. 2011. The relationship between hole-nesting birds and tree hole abundance in primeval spruce-pine and line-hornbeam-oak stands of the Bialowieza Forest, Poland. 8th Conference of the European Ornithologists’ Union 27–30 August 2011, Riga. Str. 413.
 • Wiśniewski M., Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2011. Diversity and structure of the bird community overwintering in the Bialowieza Forest, Poland — Preliminary Results. 8th Conference of the European Ornithologists’ Union 27–30 August 2011, Riga. Str. 99.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2010. Effects of forest management on woodpeckers abundance in Białowieża Forest, Poland. 25th International Ornithological Congress, 22-28 August 2010, Campos do Jordao, Brazil. Str. 842
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2010. Why birds outnumbered mammals in cavities of the primeval stands of the Białowieża Forest? 25th International Ornithological Congress, 22-28 August 2010, Campos do Jordao, Brazil. Str. 785.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2010. Effects of forest management on breeding secondary-hole-nesters in broadleaved and coniferous stands in the Bialowieza Forest. The Sixth International Hole Nesting Bird Conference, Lady Margaret Hall, Oxford. 13th July -15th July 2010.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2010. The relationship between hole-nesting birds and holes abundance in primeval spruce-pine and lime-hornbeam-oak stands in the Bialowieza National Park. The Sixth International Hole Nesting Bird Conference, Lady Margaret Hall, Oxford. 13th July -15th July 2010.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W., Mitrus C., Tumiel T., Stański T. 2009. Wpływ gospodarki leśnej na występowanie dzięciołów w borach Puszczy Białowieskiej. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna oraz Zjazd Sekcji Ornitologicznej PTZool. w 190 rocznicę urodzin W. Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia” Lublin – 17-20 września 2009. Abstrakt. Str. 29.
 • Pechacek P., Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2007. Does the habitat matter? Phenotypic differentiation in a Woodpecker species associated with conifers. 6th Conference of the European Ornithologists Union, 24-28 August 2007, Vienna, Austria, str. 85.
 • Stański T., Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2007. Edge effect and nest predation pressure in the Collared Flycatcher Ficedula albicollis. Hole-breeding Passerines Meeting ”Hole using - adaptations and constrains” 7-12 September 2007, Białowieża, Poland, str. 42.
 • Stański T., Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2007. Efekt brzegowy a poziom drapieżnictwa u muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis. Zjazd PTZool „Zmienność - Adaptacja – Ewolucja”, Olsztyn 12-16 września 2007, str. 156.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2007. Rodents and hole-nesting birds. How strong is predator-prey link? Hole-breeding Passerines Meeting ”Hole using - adaptations and constrains” 7-12 September 2007, Białowieża, Poland, str. 27.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2006. Foraging behavior of the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos during spring and winter in a primeval forest. 24th International Ornithological Congress, 13-19 August 2006, Hamburg, Germany.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2006. Żerowanie dzięcioła białogrzbietego w BPN. Białowieża. Konferencja naukowa Białowieskiego Parku Narodowego Nauka-Przyroda-Człowiek. Białowieża, 10-11 czerwca 2006.
 • Walankiewicz W., CzeszczewikD. 2006. Woodpecker-made holes and nest-boxes as ecological traps for Ficedula flycatchers. 24th International Ornithological Congress, 13-19 August 2006, Hamburg, Germany.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2006. Zasoby martwego drewna a występowanie dzięcioła białogrzbietego. Konferencja naukowa Białowieskiego Parku Narodowego Nauka-Przyroda-Człowiek. Białowieża, 10-11 czerwca 2006.
 • CzeszczewikD. 2005. Nest-boxes versus natural cavities: the case of the Collared Flycatcher Ficedula albicollis. Metody a výsledky výzkumů ptačích populací IV. Česká Skalice, 7 – 9.10. 2005. Czechy.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2005. Logging and distribution the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in the Białowieża Forest. 6th International Woodpecker Symposium, 27-30 August 2005, Mekrijärvi, Finland.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2005. What kind of tree holes are safe for the Collared Flycatcher? 5th Conference of the European Ornithologists' Union, 19-23 August 2005, Strasbourg, France.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2005. How the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos benefits from the global warming in primeval stands of the Bialowieza National Park. 6th International Woodpecker Symposium, 27-30 August 2005, Mekrijärvi, Finland.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2005. Why birds avoid woodpecker-made holes in natural forest? 5th Conference of the European Ornithologists' Union, 19-23 August 2005, Strasbourg, France.
 • Wesołowski T., Czeszczewik D., Rowiński P. 2005. Effects of forest management on Three-toed woodpecker Picoides tridactylus distribution in the Białowieża Forest (E Poland): conservation implications. 6th International Woodpecker Symposium, 27-30 August 2005, Mekrijärvi, Finland.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2004. What determines the safety of the Collared Flycatcher broods in tree holes? Hole-breeding Passerines Conference, 1-5 October 2004, Vlieland, Holland.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2004. How nest box data affected ecological generalizations in European ornithology? Hole-breeding Passerines Conference, 1-5 October 2004, Vlieland, Holland.
 • Czeszczewik D. 2003. The importance of dead wood for White-backed Woodpeckers Dendrocopos leucotos in primeval stands of the Białowieża Forest. Woodpecker Meeting, March 21-23, 2003, Brodowin, Germany.
 • Czeszczewik D., Mitrus C., Walankiewicz W. 2003. A hole or nest box - what is better for flycatchers? 4th Meeting of the European Ornithologists Union, August 16-21, 2003, Chemnitz, Germany.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2003. Forest rodent cycles and the Collared Flycatcher Ficedula albicollis fluctuations in number. 4th Meeting of the European Ornithologists Union, August 16-21, 2003, Chemnitz, Germany.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2003. Liczebność ptaków leśnych a cykle gryzoni. XVIII Zjazd PTZool Toruń, 16-21 września 2003.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C. 2003. The Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major as an important robber of flycatchers nest. Woodpecker Meeting, March 21-23, 2003, Brodowin, Germany.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C. 2003. The importance of dead wood for woodpeckers in deciduous stands of the Białowieża Forest. Woodpecker Meeting, March 21-23, 2003, Brodowin, Germany.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C. 2002. Czy powinno się usuwać martwe drzewa w polskich parkach narodowych? Polskie Parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych – Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieża, 11-14 marca 2002 r.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C. 2001. The white-backed woodpecker Dendrocopos leucotos: an endangered species in Bialowieza Forest, Poland. Wildl. Soc. 8th Annual Conference, September 25-29, 2001, Reno/Tahoe, Nevada, 293 p.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Mitrus C. 2001. Woodpecker response to snag removal in the Bialowieza Forest, Poland. Wildl. Soc. 8th Annual Conference, September 25-29, 2001, Reno/Tahoe, Nevada, str. 293-294.
 • Czeszczewik D. 1999 Interactions between pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) and collared flycatcher (F. albicollis) in Bialowieza Forest, Poland. 2th Meeting of the European Ornithologists Union, September 15-18, 1999, Gdańsk, Poland. Ring, 21: 98.
 • Czeszczewik D. 1999. Breeding ecology of the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) in natural cavities and nest boxes in Białowieża Forest, Poland. 2th Meeting of the European Ornithologists Union, September 15-18, 1999, Gdańsk, Poland. Ring, 21: 88.
 • Walankiewicz W., Mitrus C., Czeszczewik D. 1999. Woodpecker response to snag removal in the Białowieża Forest, Poland. 2th Meeting of the European Ornithologists Union, September 15-18, 1999, Gdańsk, Poland. Ring, 21: 134.
 • CzeszczewikD., Walankiewicz W., Mitrus C., Nowakowski W. 1998. Methodological problems with the assessment of population fluctuations of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca breeding in nest-boxes. 14th International Conference of the European Bird Census Council, Bird Numbers 1998, 23-31 March, Cottbus, Germany, 26 p.

Artykuły popularne i popularnonaukowe:

 • Czeszczewik D., Walankiewicz W. 2006. Czy dzięcioł białogrzbiety przetrwa w Puszczy Białowieskiej? Dzikie Życie 149 (11): 2.
 • Walankiewicz W. Czeszczewik D. 2006. Muchołówki - żałobna i białoszyja. Ptaki 52 (2): 12-14.
 • Czeszczewik D., Wesołowski T. 2002. Ochrona ptaków w planie ochrony Białowieskiego Parku Narodowego. Ptaki 36 (2): 9-12.
 • Czeszczewik D., Kułakowski T. 1998. Impresje gibraltarskie. Kraska 3: 33-36.
 • Czeszczewik D. 1992. Żubr. W: 35 lat poznawczej przygody młodych biologów. K. Wołk (red.). Toruń, str. 79-81.
 • Czeszczewik D., Wołk K. 1992. Możliwości dydaktycznego wykorzystania przez nauczycieli biologii uniwersyteckich powierzchni badawczych w borach Rubinkowa. W: 35 lat poznawczej przygody młodych biologów. K. Wołk (red.). Toruń, str. 37.

 

Prace wdrożeniowe, ekspertyzy:

 • Walankiewicz W., Czeszczewik D., Chylarecki P. 2010. Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos na obszarze Puszczy Białowieskiej w 2010 roku: rozmieszczenie, zmiany liczebności, zagrożenia i perspektywy przetrwania populacji. Raport podsumowujący projekt "Partnerstwo w ochronie reliktowych gatunków Puszczy Białowieskiej narzędziem wdrażania Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej”.
 • Walankiewicz W., Czeszczewik D. 2010. Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus na obszarze Puszczy Białowieskiej. Rozmieszczenie, dynamika, zagrożenia i perspektywy przetrwania populacji. Raport podsumowujący projekt "Partnerstwo w ochronie reliktowych gatunków Puszczy Białowieskiej narzędziem wdrażania Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej".
 • Wesołowski T., Czeszczewik D., Janicka M., Mikusek R., Mitrus C., Rowiński P. 2001. Plan ochrony Białowieskiego Parku narodowego – ptaki. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gdańsk-Wrocław. 

Dydaktyka

 

Wykłady:

 • Zoologia kręgowców

 • Anatomia zwierząt

 • Przyrodnicze podstawy programu "Natura 2000"

Ćwiczenia:

 • Zoologia kręgowców

 • Zajęcia terenowe – zoologia kręgowców

 • Anatomia zwierząt

 • Przyrodnicze podstawy programu "Natura 2000"

Seminaria i pracownie magisterskie, licencjackie

Zajęcia terenowe:

 • Zoologia kręgowców

Wypromowani licencjaci:

A. Lickiewicz, M. Sahel, B. Sierpiński, (2003), M. Flazińska, A. Szmurło, (2004), A. Kosidło (2005), W. Grabowska, M. Wiśniewski (2006).

Wypromowani magistranci:

M. Leszczyńska, A. Lickiewicz, E. Lipka, M. Sahel, B. Sierpiński (2005), W. Parfieniuk (2006), A. Kosidło (2007), K. Kubicka, S. Maciejewicz, M. Sułkowski (2008), G. Bednarczyk, S. Dębek, J. Gulanowska, M. Izdebska, B. Korneć, E. Michałowska, A. Sysik (2009).

 


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr Małgorzata Piechota

dr Małgorzata Piechota

więcej

mgr Kamila Wierzchowska

mgr Kamila Wierzchowska

więcej

dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni

dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni

więcej

dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni

dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl