INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Profesor Goławski odbiera nominację profesorską

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Panu dr hab. Arturowi Goławskiemu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 29 września 2020 roku.

uwaga-ważny komunikat

W imieniu Pani Dyrektor dr hab. Marzeny Stańskiej, prof. uczelni serdecznie zapraszam pierwsze roczniki na spotkanie organizacyjne: 14.10.20, środa, godz.10.00 sala 323 – I rok Biologii sadowej I stopnia, 15.10.2020, czwartek, godz. 11.00 sala 323 – I rok Biologii II stopnia.

kierunki studiów

Dlaczego warto studiować nauki biologiczne? Powody można mnożyć. A w skrócie. Biologia –  (z gr. βίος (bios), życie i λόγος (logos), słowo, nauka) jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniem i opisywaniem życia. Dobrze mieć jakieś pojęcie o życiu, nie sądzicie?

profesor Marek Żabka w Queensland Museum

Marek Żabka podczas pobytu w Queensland Museum (Brisbane, Australia). Od lewej: dr Michael Rix, Julianne Waldock, dr Robert Raven.

W dniach 6-22 lutego 2020 prof. dr hab. Marek Żabka z Instytutu Nauk Biologicznych odbył staż naukowy w Australian Museum w Sydney i w Queensland Museum w Brisbane. W trakcie pobytu wygłosił wykład pt. The Australian Jumping Spiders (Salticidae): Origin, Relationships, Diversity and Threats, przygotowany wspólnie z dr Barbarą Patoletą, w którym podsumował dotychczasowe badania zespołu arachnologicznego nad pająkami Australii i Regionu Zachodniego Pacyfiku.