INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

nurogęsi

W dniach 15-23 stycznia 2022 roku odbyły się liczenia ptaków w ramach Zimowego Monitoringu Ptaków Wodnych. Jest to międzynarodowa akcja (International Waterbird Census) prowadzona w Europie od połowy lat 60. XX wieku. W badaniach wzięli udział pracownicy i doktoranci INB: prof. dr hab. Artur Goławski, dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, mgr Przemysław Obłoza i mg Paweł Cieśluk. Przeprowadzono kontrole terenowe nad Liwcem, Bugiem i Narwią.

kulik wielki

Pod koniec ubiegłego roku konsorcjum, któremu przewodzi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków*, złożyło do unijnego Funduszu LIFE (https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life) wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji.”

Kulik wielki jest gatunkiem zagrożonym, który w ostatnich 2 dekadach odnotował znaczny spadek liczebności populacji.  Główną przyczyną regresu jest niski sukces lęgowy i zbyt niska produkcja młodych spowodowane drapieżnictwem (lis i inne ssaki, kruk, wrona siwa) oraz zabiegami agrotechnicznymi prowadzonymi w sezonie lęgowym. Na lęgową populację negatywnie oddziałują także zmiany w środowisku, obejmujące utratę lub fragmentację siedlisk lęgowych w wyniku prac melioracyjnych, intensyfikacji rolnictwa, zaniechania użytkowania.

Profesor Piotrowska Stanczykowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 listopada 2021 roku zmarła  Pani Prof. zw. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska – wieloletni Dyrektor Instytutu Biologii oraz Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Pani Profesor urodziła się 24 września 1932 roku w Warszawie. W 1956 roku ukończyła studia na kierunku  Biologia  Uniwersytetu  Warszawskiego. W 1964 r. uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych, a w 1977 r. habilitowała się w Instytucie Ekologii PAN. W 1992 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Przez 30 lat pracowała w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym.  W latach 1984-2002 zatrudniona była w naszej uczelni.

Festiwal Nauki

 

XXIII Festiwal Nauki i Sztuki dobiegł końca. Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych przygotowali bogatą ofertę wykładów i warsztatów. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marek Żabka, który niezwykle barwnie i zajmująco opowiadał o strategiach łowieckich i diecie pająków. W piątkowej sesji wykładowej poświęconej ptakom i podróżom prof. Artur Goławski mówił o tym czy ptaki zagrażają owadom zapylającym a mgr Paweł Cieśluk (doktorant w Szkole Doktorskiej) o obrączkowaniu ptaków w Polsce. Dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni przedstawił relację z projektu „23 parki narodowe w 23 dni na rowerze”, który wraz z kolegami realizował w okresie wakacyjnym.

W czwartek również mogliśmy wziąć udział w sesji poświęconej pamięci prof. Wiesława Walankiewicza ornitologa, ekologa, badacza Puszczy Białowieskiej, wieloletniego pracownika naszego Instytutu, w której wygłosili wykłady zaproszeni goście dr hab. Patryk Rowiński (SGGW w Warszawie), prof. dr hab. Cezary Mitrus (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Grzegorz Mikusiński (Swedish University of Agricultural Sciences).