Kierunek Biologia

        Program praktyk

Szkoły ćwiczeń

Regulamin praktyki

Deklaracja przyjęcia na praktykę

Karta oceny praktyki

Wzór protokołu hospitacji lekcji

Praktyki pedagogiczne wychowawcze

Regulamin praktyki

Karta oceny praktyki 

Praktyki specjalizacyjne - biologia środowiska i analityczna

Regulamin praktyki

Deklaracja przyjęcia na praktykę

Karta oceny praktyki 


 

Kierunek Analityka z Diagnostyką Molekularną 

 

           Regulamin praktyki

          Karta oceny praktyki 

           Program praktyk

 

Kierunek Biologia sądowa

 

         Regulamin praktyk

         Program praktyk

 

W przypadku pytań, wątpliwości bądź problemów zaistniałych w czasie praktyki, proszę natychmiast powiadomić kierownika praktyki: tel.  25 6431303 lub e-mailem: barbara.patoleta@uph.edu.pl