ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ - więcej informacji ->

 

 

Opis specjalności

 

Studia I stopnia (studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat z analityki z diagnostyką molekularną

 

Podstawą kwalifikacji są oceny z dwóch przedmiotów ze świadectwa maturalnego spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, języka obcego, matematyki.

 

 

Kierunek analityka z diagnostyką molekularną kształci specjalistów o umiejętnościach pozwalających na przeprowadzenie precyzyjnych analiz materiału biologicznego, w tym: klinicznego, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności oraz próbek środowiskowych. Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną zdobędą wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik analityczno-diagnostycznych, w tym molekularnych, mikrobiologicznych, biochemicznych i instrumentalnych.

 

 

Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą kompetentni do prowadzenia analiz w laboratoriach: biotechnologicznych, weterynaryjnych, środowi­skowych, przemysłowych oraz wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, pestycydów.

 

Regulamin praktyki zawodowej na kierunku analityka z diagnostyką molekularną w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

 

Ocena praktyki zawodowej