Kształcenie biologów w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ma już 45-letnią tradycję. Aktualnie w ofercie studiów na kierunku Biologia mamy 5 atrakcyjnych specjalności. 

 

Nasze zalety:

  1. Wysoki poziom kształcenia potwierdzony certyfikatem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  2. Kadra naukowo-dydaktyczna to profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy o dorobku uznanym w kraju i za granicą, reprezentujący różne specjalizacje naukowe np. arachnologię, anatomię i morfologię zwierząt, botanikę, biochemię i biologię molekularną, ekologię, fizjologię roślin i zwierząt, genetykę, hydrobiologię, mikrobiologię, ornitologię i inne.
  3. Ułatwiamy odbycie praktyk i staży krajowych i zagranicznych.
  4. Nasi studenci mają szansę rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych, klubach studenckich i sportowych, organizacjach młodzieżowych.
  5. Warunki socjalne w naszych domach studenta, przy relatywnie niskich cenach, należą do najlepszych w Polsce.
  6. Dyplom biologa z UPH jest dla pracodawców gwarancją wysokich kwalifikacji teoretycznych i praktycznych absolwenta.
  7. Naukowe osiągnięcia przekazujemy studentom na wykładach i popularyzujemy je na  otwartych seminariach naukowych oraz w trakcie dorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki (październik).
  8. Interesujemy się losami naszych absolwentów i staramy się im doradzać, jak wygrać konkurencję na rynku pracy.