INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasi absolwenci bez kompleksów rywalizują z innymi o miejsca pracy. Wielu odniosło znaczące sukcesy w kraju i za granicą. 

Chętnie zamieścimy na naszej witrynie informacje nadesłane przez Państwa, serdecznie zapraszamy!

Sylwetki absolwentów biologii UP-H

 

Trebicki

Piotr Trębicki

Zainteresowania biologią, a szczególnie entomologią zgłębiał w Akademii Podlaskiej, gdzie w 2002 roku, pod naukową opieką prof. Jana Szyszko (SGGW) i prof. Wojciecha Staręgi wykonał i obronił pracę magisterską. Dotyczyła ona chrząszczy biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae).

 

W latach 2006-2009 studiował na studiach doktoranckich w Centre for Tropical Crops and Biocommodities, Queensland University of Technology, Brisbane w Australii, gdzie zajmował się badaniami skoczkowatych (Hemiptera: Cicadellidae) i wirusów roślinnych.

Od roku 2009 do 2011 pracował w Department of Environment and Primary Industries w Horsham, w latach 2011-2012 pracował na Michigan State University. Od roku 2013 kontynuuje pracę w Department of Environment and Primary Industries w Horsham, gdzie jest odpowiedzialny za badania nad wpływem podwyższonego dwutlenku węgla i innych aspektów zmian klimatu na owady - szczególnie mszyce. Bada także interakcje pomiędzy owadami i roślinami uprawnymi.

Dr Piotr Trębicki pracuje w bardzo unikalnej na skale międzynarodową placówce (Free-Air Carbon Dioxide Enrichment), która stwarza warunki do badania wpływu różnych zawartości dwutlenku węgla w atmosferze na rośliny rosnące w warunkach naturalnych. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi zarówno w Australii, USA, Holandii i w Chinach. Jest członkiem licznych organizacji, w tym National Invertebrate Pest Initiative, The Society for Experimental Biology, Entomological Society of America. Jest aktywnym członkiem Australian Entomological Society i przedstawicielem entomologów w Stanie Victoria.

 

 


dzieciolMonika Dzięcioł

Studiowała przed kilkoma laty w Akademii Podlaskiej na kierunku biologia o specjalności środowiskowej, była magistrantką Katedry Mikrobiologii. Zapisała się na seminarium do tej jednostki, ponieważ mikroorganizmy stanowiły dla niej obiekt szczególnego zainteresowania i stały się życiową pasją. Bardzo zależało jej na tym, aby dostać się na programową praktykę specjalizacyjną do laboratorium mikrobiologicznego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Marzenie się spełniło. Stamtąd też miała promotora swojej pracy magisterskiej. Już w studenckim okresie mikrobiologia połączyła się u niej w trwały sposób z medycyną i tak zostało do dziś.

Później był wyjazd po studiach do Wiednia. Początki nie były łatwe, jednak pojawiające się problemy traktowała jako wyzwanie, wzmocnienie i motywację. Monika poświęcała się nauce, uczęszczała na kursy i szkolenia, które wyraźnie dominowały nad przyjemnościami. Pracując nad sobą i doskonaląc swój intelekt, w końcu przyszedł czas na realizację zawodowego życia. Przystąpiła do konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Mleka, Technologii Mleka i Żywności (Institute of Milk Hygiene, Milk Technology and Food Science, Veterinary Medicine Vienna) i konkurs ten wygrała. Od tego momentu intensywna edukacja przeszła w fazę mrówczej i konsekwentnej pracy w laboratorium. więcej...