INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

profesor doktor habilitowany

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.horbowicz.pl

Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 14
tel. (48) 25 6431232

   
cv   Horbowicz2
zainteresowania badawcze  
dydaktyka   
publikacje   

 

 

  

CV

STOPNIE I TYTUŁ NAUKOWY      

 • 2010: profesor zwyczajny w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
 • 2003: profesor nauk biologicznych (UWM w Olsztynie)
 • 1995: doktor habilitowany nauk rolniczych (ogrodnictwo) (Wydział Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie)
 • 1985: doktor nauk rolniczych (Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach), promotor: prof. dr hab. Józef Bąkowski
 • 1977: magister inżynier chemii organicznej (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii), opiekun: dr Wacław Zamłyński

HISTORIA ZATRUDNIENIA I PEŁNIONE FUNKCJE

 • 2017 - 2020: kierownik Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii UPH
 • 2006 - 2016: kierownik Katedry Fizjologii Roślin i Genetyki, Instytut Biologii UPH
 • 2007 - 2018: profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach
 • 2006 - dotychczas profesor nauk biologicznych w Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
 • 2003 - 2005: profesor nauk biologicznych Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
 • 2001 - 2002: Post-Doc Research Fellow, Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences, Ithaca, USA
 • 1996 - 2002: docent w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach
 • 1993 - 1994: Post-Doc Research Fellow, Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences, Ithaca, USA
 • 1990 - Post-Doc Research Fellow, Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences,  Ithaca, USA
 • 1986 - 1995: adiunkt: w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach
 • 1977 - 1985: asystent w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach

DOŚWIADCZENIE ZAGRANICZNE

Długoterminowe staże naukowe:

 • 1999; 1993-1994; 2001-2002: Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences, Seed Biology Laboratory, c/o prof. Ralph L. Obendorf; Ithaca, USA

Staże krótkoterminowe (do 2 miesięcy):

 • 1985: Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • 1989: Instytut Badawczy Grzybów Jadalnych, Ho Chi Minh City (Sajgon), Wietnam

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH NAUKOWYCH

 • 1997-1999: Program Unii Europejskiej: Carbohydrate Biotechnology Network for Grain Legumes - CABINET, Nr. IC15-CT96-1007.

CZŁONKOSTWO RAD REDAKCYJNYCH

 • Od roku 2000 Rada Redakcyjna Acta Physiologiae Plantarum
  Od roku 2015 Rady Redakcyjna Journal of Horticultural Research

WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA 

 • 2016 - Medal za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni 
 • 2007 - 2014 -  Trzykrotne Nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • 2010 - Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • 2001 - 2002 - Kosciuszko Foundation Fellowship; Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences, Ithaca, USA
 • 2000 - Dyplom uznania Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac naukowych poświęconych roli fizjologicznej sacharydów w nasionach roślin użytkowych.
 • 1999 - ekspert oceniający projekty badawcze w ramach V Programu Ramowego UE (Expert-Evaluateur EE1998A20572); Bruksela, recenzje 25 projektów badawczych
 • 1993 - 94 - Kosciuszko Foundation Fellowship; Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences, Ithaca, USA
 • 1990 - Alfred Jurzykowski Foundation Fellowship; Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences, Ithaca, USA

Zainteresowania badawcze, projekty i granty 

 • badania w zakresie roli fizjologicznej galaktozydów sacharozy i cyklitoli w nasionach (1990 – 2010)
 • badania nad rolą glukozynolanów w systemie obronnym roślin przed patogenami i szkodnikami (1996 – 2006)
 • badania nad rolą fizjologiczną flawonoidów, kwasów fenolowych i poliamin w roślinach (2006 – dotychczas)
 • allelopatia gryki zwyczajnej (od 2015 - dotychczas)

KIEROWNICTWO PROJEKTÓW BADAWCZYCH  

 • 2011 - 2014 – grant Narodowego Centrum Nauki „Rola dekarboksylazy l-fenyloalaniny i 2-fenyloetylaminy w procesach fizjologicznych i biochemicznych siewek gryki zwyczajnej” (2011/01/B/NZ9/02888)
 • 2006 - 2009 – grant Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Hormonalna regulacja biosyntezy flawonoidów w siewkach gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench)" (N310 040 31).
 • 2000 - 2001 – grant KBN (promotorski) „Wpływ mrożenia i przechowywania zamrażalniczego na jakość cebuli” (5 P06G 03219).
 • 1994 - 1996 – grant KBN „Wpływ przechowywania, suszenia i mrożenia na poziom kwercetyny w cebuli  (5 P06C 02112).

UDZIAŁ JAKO GŁÓWNY WYKONAWCA I WYKONAWCA W PROJEKTACH BADAWCZYCH KBN,
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 • Cytologiczne i biochemiczne podstawy odporności roślin różnych gatunków pomidora na mączniaka prawdziwego wywołanego przez grzyb (Oidium lycopersicum), (5 P06A 01316)
 • Rośliny o podwyższonej zawartości związków biologicznie czynnych w zwalczaniu białej zgnilizny cebuli wywołanej przez Sclerotium cepivorum Berk, (5 P06C 00816)
 • Rola flawonoidów w ustępowaniu spoczynku cebul tulipanów w czasie traktowania niską temperaturą(6 P06A 011 21)
 • Występowanie, biosynteza oraz rola fizjologiczna oligosacharydów i galaktozylocyklitoli w nasionach rodzaju Vicia, (3 P04C 036 22)
 • Fizjologiczne mechanizmy regulujące tworzenie się czerwonego barwnika o właściwościach antygrzybowych w tkankach Hippeastrum x hybr. hort. w wyniku infekcji przez Phoma narcissi, uszkodzenia przez Steneotarsonemus laticeps i uszkodzenia mechanicznego, (2 P06R 125 26)
 • Biologiczna ochrona roślin warzywnych przy użyciu mieszanek aktywnych mikroorganizmów, (2 P06R 084 30)
 • Wykorzystanie allelopatycznych związków zawartych w roślinach oraz mikroorganizmów antagonistycznych w zwalczaniu wertycyliozy papryki” (2 P06R 036 29)

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I WDROŻENIOWE

 • Poznanie roli fizjologicznej nagromadzania α-galaktozydów cyklitoli w nasionach (1990-2010)
 • Odkrycie i określenie struktur 4 nowych alfa-galaktozydów D-chiro-inozytolu (fagopyritoli) w nasionach gryki zwyczajnej (1998-2005)
 • Opracowanie metody izolacji i oczyszczania preparatów zawierających galaktozydy D-chiro-inozytolu z nasion gryki w celu ich wykorzystania farmakologicznego.
 • Patenty USA, Kanady i Japonii (2000-2013)
 • Odkrycie i poznanie struktury nowego, nieznanego dotychczas sacharydu: latyritolu (alfa-galaktozydu bornezytolu) w nasionach grochu pachnącego (Lathyrus odoratus) (2006-2007)
 • Odkrycie przemiany L-fenyloalaniny do 2-fenyloetyloaminy w tkankach gryki zwyczajnej, kukurydzy i pomidora (2011-2014)
 • Poznanie przemiany 2-fenyloetyloaminy do 2-fenyloetanolu i kwasu fenylooctowego w w tkankach gryki zwyczajnej i kukurydzy (2011-2015)

PATENTY

 • Ralph L. Obendorf and Marcin Horbowicz (inventors):  Preparation of fagopyritols and uses therefor. 
 • US Patent 6,162,795 (2000); US Patent 6,492,341 (2002); US Patent 6,825,173 (2004);
 • Canadian Patent, 2,236,641 (2008); Japan Patent 5,174,308 (2013)

Dydaktyka

Wykłady dla kierunków: Biologia, Biologia sądowa, Dietetyka, Analityka z Diagnostyka Molekularną, Rolnictwo

 • Fizjologia roślin
 • Chemia żywności
 • Współczesne metody analiz żywności
 • Analiza chemiczna
 • Chemia organiczna
 • Techniki izolowania i oczyszczania biomolekuł
 • Analiza pozostałości związków toksycznych w żywności

 

Publikacje

 

2020

2019

 • Szwed M., Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Obendorf R.L., Horbowicz M. 2019. Allelopathic influence of common buckwheat root residues on selected weed species. Acta Physiologiae Plantarum 41:92. https://doi.org/10.1007/s11738-019-2885-y
 • Wiczkowski W., Góraj-Koniarska J., Saniewski M., Horbowicz M. 2019. The effect of fluridone on accumulation of carotenoids, flavonoids and phenolic acids in ripening tomato fruit. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 18(6), 39–46. https://doi.org/10.24326/asphc.2019.6.4
 • Szwed M., Mitrus J., Horbowicz M. (2019) Allelopathic effect of buckwheat extract on seedlings of selected weed species. Agronomy Science, LXXIV (4) 83-93. http://dx.doi.org/10.24326/as.2019.4.6

 

2018

 • Dębski H., Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Bączek N., Chrzanowski G.,  Horbowicz M. 2018. Effects of glyphosate and fluazifop-p-butyl on flavonoids content and growth of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Fresenius Environmental Bulletin 27 (1) 91-97
 • Dębski H., Szwed M., Koczkodaj D., Klocek J., Horbowicz M. 2018. Comparison the response of common buckwheat seedlings to glyphosate applied to the shoot or root zone. Acta Agrobotanica 71(1):1730. https://doi.org/10.5586/aa.1730 

2017

 • Dębski H., Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Bączek N., Szwed M., Horbowicz M. 2017. Enhanced light intensity increases flavonol and anthocyanin concentrations but reduces flavone levels in the cotyledons of common buckwheat seedlings. Cereal Research Communications 45 (2) 225-233 DOI: 10.1556/0806.45.2017.006
 • Ciska E., Horbowicz M., Rogowska M., Kosson R., Drabińska N., Honke J. 2017. Evaluation of seasonal variations in the glucosinolate content in leaves and roots of four European horseradish (Armoracia rusticana) landraces. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 67 (4) 301-308; DOI: 10.1515/pjfns-2016-0029
 • Dębski H., Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Bączek N., Piechota M., Horbowicz M. 2017. The effect of tropospheric ozone on flavonoids and pigments content in common buckwheat cotyledons. Ecological Chemistry and Engineering S 24(3):457-465; DOI: 10.1515/eces-2017-0031
 • Góraj-Koniarska J., Saniewski M., Kosson R., Wiczkowski W., Horbowicz M. 2017. Effect of fluridone on some physiological and qualitative features of ripening tomato fruit. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 59/2: 41–49 DOI: 10.1515/abcsb-2017-0012
 • Rusjan A., Dębski H., Koczkodaj D., Mitrus J., Horbowicz M. 2017. Effect of propaquizafop treatment on pigments content and growth of sweet maize seedlings. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura  16 (4) 227-234

2016

 • Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Sawicki T., Mitrus J., Kasprzykowski Z.,   Horbowicz M. 2016. Profile of phenolic acids and antioxidant capacity in organs of common buckwheat sprout. Acta Alimentaria 45(2): 250-257 DOI: 10.1556/066.2016.45.2.12
 • Sytykiewicz H., Horbowicz M., Wiczkowski W., Koczkodaj D., Mitrus J., Sawicki T., Sławianowska J., Szwed M. 2016. Methyl jasmonate elicitation affects expression of genes involved in biosynthesis and turnover of 2-phenylethylamine in maize seedlings. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 58/1: 47-59. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0005
 • Klocek J., Szwed M., Koczkodaj D., Mitrus J., Saniewski M., Horbowicz  M. 2016. Methyl jasmonate vapors affect the composition and peroxidation of major fatty acids in seedling of common buckwheat. Acta Agrobotanica 69(4):1691. http://dx.doi.org/10.5586/aa.1691
 • Dębski H., Szwed M., Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Bączek N., Horbowicz M. (2016) UV-B radiation increases anthocyanin levels in cotyledons and inhibits the growth of common buckwheat seedlings. Acta Biologica Hungarica 67(4), 403–411; http://dx.doi.org/10.1556/018.67.2016.4.6

2015

 • Horbowicz M., Wiczkowski W., Sawicki T., Szawara-Nowak D., Sytykiewicz H., Mitrus J. 2015. Methyl jasmonate stimulates biosynthesis of 2-phenylethylamine, phenylacetic acid and 2-phenylethanol in seedlings of common buckwheat. Acta Biochimica Polonica 62(2) 235-240 http://dx.doi.org/10.18388/abp.2014_929
 • Sytykiewicz H., Karbowiak G., Chorostowska-Wynimko J., Szpechciński A., Supergan-Marwicz M., Horbowicz M., Szwed M., Czerniewicz P., Sprawka I. 2015. Coexistence of Borrelia burgdorferi s.l. genospecies within Ixodes ricinus ticks from central and eastern Poland. Acta Parasitologica, 2015, 60(4), 654–661; doi: 10.1515/ap-2015-00
 • Horbowicz M., Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Sawicki T., Kosson R., Sytykiewicz H. 2015. The level of flavonoids and amines in de-etiolated and methyl jasmonate treated seedlings of common buckwheat. Phytochemistry Letters,13: 15–19 (DOI: 10.1016/j.phytol.2015.05.011)

2014

 • Horbowicz M., Kosson R., Sempruch C., Dębski H., Koczkodaj D. 2014. Effect of methyl jasmonate vapors on level of anthocyanins, biogenic amines and decarboxylases activity in seedlings of chosen vegetable species. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(1): 3-15 http://www.acta.media.pl/pl/full/7/2014/000070201400013000010000300015.pdf
 • Wiczkowski W., Szawara-Nowak D., Dębski H., Mitrus J., Horbowicz M. 2014. Comparison of flavonoids profile in sprouts of common buckwheat cultivars and wild tartary buckwheat.  International Journal of Food Science & Technology 49, 1977–1984 doi:10.1111/ijfs.12484
 • Saniewski M., Horbowicz M., Kanlayanarat S. 2014. The biological activities of troponoids and their use in agriculture. Journal of Horticultural Research 22(1): 5-19; DOI: 10.2478/johr-2014-0001
 • Szwed M., Sławianowska J., Koczkodaj D., Mitrus J., Sytykiewicz H., Horbowicz M. 2014. Allelopathic properties of extracts and some metabolites present in the tissues of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seedlings. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(4): 139-151

2013

 • Horbowicz M., Kosson R., Saniewski M., Mitrus J., Koczkodaj D. 2013. Effects of simultaneous use of methyl jasmonate with other plant hormones on the level of anthocyanins and biogenic amines in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Agrobotanica, 66 (1) 17-26. DOI: 10.5586/aa.2013.003
 • Brenac P., Horbowicz M., Smith M.E., Obendorf R.L. 2013. Raffinose and stachyose accumulate in hypocotyls during drying of common  buckwheat seedlings. Crop Science, 53 (4): 1615-1625. doi: 10.2135/cropsci2012.12.0702
 • Horbowicz M., Sempruch C., Kosson R., Koczkodaj D., Walas D. 2013. Effect of fluazifop-p-butyl treatment on pigments and polyamines level within tissues of non-target maize plants. Pesticide Biochemistry and Physiology 107: 78-85. DOI: 10.1016/j.pestbp.2013.05.008
 • Horbowicz M., Dębski H., Wiczkowski W., Szawara-Nowak J., Koczkodaj D., Mitrus J., Sytykiewicz H. 2013. The impact of short-term exposure to Pb and Cd on flavonoids composition and seedlings growth of common buckwheat cultivars. Polish Journal of Environmental Studies 22 (6) 1723-1730
 • Mioduszewska H., Klocek J., Horbowicz  M., Wolska K. 2013. Effect of water extracts from tissues of common buckwheat on seed germination and seedlings growth of Winter wheat and lettuce. Acta Scientiarum Polonorum, seria Agricultura 12(3), 45-54.

2012

 • Sempruch C., Horbowicz M., Kosson R., Leszczyński B. 2012. Biochemical interactions between triticale (Triticosecale; Poaceae) amines and bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi; Aphididae). Biochemical Systematics and Ecology 40: 162–168 doi:10.1016/j.bse.2011.10.004
 • Obendorf R.L., Horbowicz M., Lahuta L.B. 2012. Characterization of sugars, cyclitols and galactosyl cyclitols in seeds by GC. In: Preedy VR (Ed) Dietary Sugars: Chemistry, Analysis, Function and Effects, RSC Publishing, Cambridge, UK, pp 167-185.
 • Węgrzynowicz-Lesiak E. Saniewski M., Góraj J., Horbowicz M., Miyamoto K., Ueda J.
 • Effects of sugars on the growth and chlorophyll content in excised tulip stem in the presence of indole-3-acetic acid. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 20(1): 97-114.
 • Obendorf R.L., Horbowicz M., Ueda T., Steadman K.J. 2012. Fagopyritols: occurence, biosynthesis, analyses and possible role. European Journal of Plant Science and Biotechnology 6 (2): 27-36

2011

 • Horbowicz M., Kosson R., Wiczkowski W., Koczkodaj D., Mitrus J. 2011. The effect of methyl jasmonate on accumulation of 2-phenylethylamine and putrescine in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum). Acta Physiologiae Plantarum, 33 (3): 897-903 DOI 10.1007/s11738-010-0616-5
 • Horbowicz M., Chrzanowski G., Koczkodaj D., Mitrus J. 2011.The effect of methyl jasmonate vapors on content of phenolic compounds in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80 (1): 5-9
 • Horbowicz M., Kosson R., Koczkodaj D., Lahuta L.B. (2011) The effects of a-aminooxyacetic acid on the level of polyamines, anthocyanins and photosynthetic pigments in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80 (2): 99-104
 • Horbowicz M., Wiczkowski W., Koczkodaj D., Saniewski M. 2011. Effects of methyl jasmonate on accumulation of flavonoids in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Biologica Hungarica 62 (3): 265–278
 • Grzesiuk A., Czułowska I., Kowalczyk W., Horbowicz M. 2011. Wpływ jonów ołowiu na zawartość niektórych metabolitów i wzrost siewek gryki zwyczajnej  (Fagopyrum esculentum Moench). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 48: 86-95.
 • Horbowicz  M., Kowalczyk W., Grzesiuk A., Mitrus J. 2011. Uptake of aluminium and basic elements, and accumulation of anthocyanins in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) as a result increased level of aluminium in nutrient solution. Ecological Chemistry and Engineering S 18 (4) 479-488

2010

 • Lahuta L.B., Goszczyńska J., Horbowicz M., Hołdyński C., Górecki R.J. 2010. Cyclitols affect accumulation of a-D-galactosides in developing Vicia seeds. Acta Physiologiae Plantarum 32: 933–942.
 • Lahuta L.B., Goszczyńska J., Horbowicz M. 2010. Seed α-D-galactosides of selected Vicia species and enzymes involved in their biosynthesis. Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 52/1: 27–35.
 • Lahuta L.B., Święcicki W., Dzik T., Górecki R.J., Horbowicz M. 2010. Feeding stem–leaf–pod explants of pea (Pisum sativum L.) with D-chiro-inositol or D-pinitol modifies composition of a-D-galactosides in developing seeds. Seed Science Research 20: 213-221
 • Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Horbowicz M. 2010. Effect of rape and mustard seed meals on Verticillium wilt of pepper. Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 119-132
 • Saniewski M., Horbowicz M., Kanlayanarat S., 2010. Possibilities of practical use of jasmonates in production of fruits and vegetables. Acta Horticulturae 875: 37-47.

2009

 • Horbowicz M., Mioduszewska H., Koczkodaj D., Saniewski M. 2009. The effect of methyl jasmonate and phenolic acids on growth of seedlings and accumulation of anthocyanins in common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Agrobotanica 62 (1) 49-56.
 • Horbowicz M., Mioduszewska H., Koczkodaj D., Saniewski M. 2009. The effect of cis-jasmone, jasmonic acid and methyl jasmonate on accumulation of anthocyanins and procyanidins in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78 (4): 271- 277.
 • Orlikowska T., Kucharska D., Hodun G., Horbowicz M., Lahuta L.B. 2009. The attempts to find biochemical markers related to in vitro frost resistance in red raspberry and blackberry. Acta Horticulturae, 838: 175-179
 • Orlikowska T., Kucharska D., Horbowicz M. 2009. The reaction of raspberry and blackberry cultivars to drought stress simulated in vitro by polyethylene glycol (PEG) 6000. Acta Horticulturae 839: 337-341.  
 • Kosson R., Horbowicz M. 2009. Some quality characteristics including isothiocyanates content in horseradish cream as affected by storage period. Vegetable Crops Research Bulletin. 71: 123-132
 • Mioduszewska H., Robakowska A.,  Klocek J., Horbowicz M. 2009. Poziom antocyjanów w siewkach gryki zwyczajnej odm. Hruszowska rosnącej na pożywce zawierającej różną zawartość fosforu. Pamiętnik Puławski 149: 57-64.
 • Horbowicz M. Sidorowicz A., Wolińska J., Mioduszewska H., Koczkodaj D. 2009. Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion, wzrost siewek oraz akumulację antocyjanów u czterech odmian gryki zwyczajnej  (Fagopyrum esculentum Moench). Pamiętnik Puławski, 149: 5 -13.

2008

 • Grzesiuk A., Dębski H., Horbowicz M. 2008. Wpływ wybranych czynników na akumulację antocyjanów w roślinach. Postępy Nauk Rolniczych 1/2008: 81–91.
 • Janicka U., Mioduszewska H., Kielak E., Klocek J., Horbowicz M. 2008. The effect of haloxyfop-ethoxyethyl on antioxidant enzymes activities and growth of wheat leaves (Triticum vulgare L.). Polish Journal of Environmental Studies 17 (4): 485-490.
 • Horbowicz M., Kosson R., Grzesiuk A., Dębski H. 2008. Anthocyanins of fruit and vegetables – their occurrence, analysis and role in human nutrition. Vegetable Crops Research Bulletin 68: 5 – 22.
 • Horbowicz M., Grzesiuk A., Dębski H., Koczkodaj D., Saniewski M. 2008. Methyl jasmonate inhibits anthocyanins synthesis in seedlings of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50 (2), 71-78.

2007

 • Kosson R., Horbowicz M. 2007. Wpływ przechowywania na zawartość izotiocyjanianów w chrzanie. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 41: 541-545
 • Grzesiuk A., Dębski H., Horbowicz M., Saniewski M. 2007. Występowanie, biosynteza i akumulacja antocyjanów w roślinach. Postępy Nauk Rolniczych 2007/5: 65-77.
 • Saniewska A., Saniewski M., Horbowicz M . 2007. The effect of salicylhydroxamic acid on reddish colouration of mechanically injured bulbs of Hippeastrum x hybr. hort. and on the growth and development of Phoma narcissi. Pestycydy 1- 2/2007: 55-62.
 • Saniewski M., Saniewska A., Horbowicz M., Kanlayanarat S. 2007. The inhibitory effect of hinokitiol and tropolone on reddish colouration in mechanically wounded scales of Hippeastrum x hybr. hort. and on the development of Phoma narcissi, the pathogen of Hippeastrum". Acta Horticulturae, 755: 533-541.

2006

 • Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., Horbowicz M., Puchalski J. 2006. Hormonal control of gummosis in Rosaceae. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, XIV Supplement, 137-143.
 • Kawa-Miszczak L., Węgrzynowicz-Lesiak E., Horbowicz M., Saniewski M. 2006. Inhibitory effect of metyl jasmonate on tulip root growth related to phenolic compounds accumulation and peroxidase and polyphenol oxidase activities. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 509: 375-384.
 • Saniewska A., Horbowicz M., Saniewski M. 2006. Effect of chitosan and tulip polysaccharide gum on red pigment formation in wounded bulbs of Hipeastrum x hybr. Hort. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 509: 361-368
 • Saniewska A., Saniewski M., Horbowicz M. 2006. The effect of D,L-β-aminobutyric acid resistance inducer on the growth and development of Phoma narcissi in Hippeastrum x hybr. Hort. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 510: 567-575.
 • Horbowicz M., Rogowska M. 2006. Content of isothiocyanates and flavonols in roots during vegetation of two types horseradish. Vegetable Crops Research Bulletin 65: 95-104.
 • Horbowicz M. 2006. Wpływ przechowywania na zawartość kwercetyny w suszonej i mrożonej szalotce. Acta Agrobotanica 59 (2) 175-182.
 • Saniewski M., Horbowicz M., Puchalski J. 2006. Induction of anthocyanins accumulation by methyl jasmonate in shoots of Crassula multicava Lam. Acta Agrobotanica 59 (2) 43-50.
 • Saniewski M., Horbowicz M., Saniewska A. 2006. The effect of ruthenium red a Ca++ channel blocker, on a red pigment formation in mechanically wounded scales of Hipeastrum x hybr. Hort. and on the growth and development of Phoma narcissi. Journal of Fruit and Ornamental Plants Research 14: 211-222.

2005

 • Obendorf R.L., McInnis C.E., Horbowicz M., Keresztes I., Lahuta L.B. 2005. Molecular structure of lathyritol, a galactosyl bornesitol from Lathyrus odoratus seeds by NMR. Carbohydrate Research 340: 1441-1446.
 • Węgrzynowicz-Lesiak E., Kawa-Miszczak L., Saniewski M., Horbowicz M. 2005. Possible involvement of lipid peroxidation in cooled tulip bulbs. Acta Horticulturae, 669: 233-238.
 • Saniewski M., Horbowicz M. 2005. Changes in endogenous flavonoids level during cold storage of tulip bulbs. Acta Horticulturae, 669: 245-251.
 • Lahuta L.B., Górecki R.J., Gojło E., Horbowicz M. 2005. Differences in accumulation of soluble a-galactosides during seed maturation of several Vicia species. Acta Physiologiae Plantarum, 27 (2): 163-171. 
 • Gomes, C.I., Obendorf, R.L., Horbowicz, M. 2005. myo-Inositol, D-chiro-inositol, and D-pinitol synthesis, transport, and galactoside formation in soybean explants. Crop Science 45(4): 1312-1319.
 • Horbowicz, M., Obendorf, R.L. 2005. Fagopyritol accumulation and germination of buckwheat seeds matured at 15, 22, or 30°C. Crop Science 45(4): 1264-1270.
 • Ma M.J., Horbowicz M., Obendorf R.L. 2005. Cyclitol galactosides in embryos of buckwheat stem-leaf-seed explants fed D-chiro-inositol, myo-inositol, or D-pinitol. Seed Science Research 15(2):329-338
 • Horbowicz M., Babik I. 2005. Sulforaphane and flavonoids content in chosen broccoli cultivars. Vegetable Crops Research Bulletin 62: 127-138.
 • Saniewska A., Horbowicz M., Saniewski M. 2005. The effect of salicylic acid and acetylsalicylic acid on red pigment formation in mechanically wounded scales of Hipeastrum x hybr. hort. and on the growth and development of Phoma narcissi. Acta Agrobotanica, 59 (2): 81-90.
 • Lahuta L.B., Górecki R.J., Horbowicz M. 2005. High concentration of d-pinitol or d-chiro-inositol inhibit the biosynthesis of raffinose family oligosaccharides in maturing smooth tare (Vicia tetrasperma [L.] Schreb) seeds. Acta Physiologiae Plantarum, 27 (4A) 505-513.
 • Lahuta L.B., Horbowicz M., Gojło E., Goszczyńska J., Górecki R.J., 2005. Exogenously applied d-pinitol and d-chiro-inositol modifies the accumulation of a-d-galactosides in developing tiny vetch (Vicia hirsuta [L.] S.F. Gray) seeds. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74 (3): 287-296.
 • Kawa-Miszczak L., Węgrzynowicz-Lesiak E., Horbowicz M., Saniewski M. 2005. Aktywność peroksydazy i oksydazy fenolowej w chłodzonych i niechłodzonych cebulach tulipanów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 504: 119-126.
 • Horbowicz M., Babik I. 2005. Effect of potassium sulfate fertilization on content of some bioactive constituents in broccoli cv. Marathon F1. Vegetable Crops Research Bulletin 63: 109-116.

2004

 • Lahuta L.B., Górecki R.J., Gojło E., Horbowicz M. 2004. Effect of exogenous abscisic acid on accumulation of raffinose family oligosaccharides and galactosyl cyclitols in tiny vetch seeds (Vicia hirsuta [L.] S.F. Gray). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73 (4): 277-283.
 • Sztangret J., Korzeniewska A., Horbowicz M., Niemirowicz-Szczytt K. 2004. Comparison of fruit yield and carotenoids content in new winter squash hybrids (Cucurbita maxima Duch.). Vegetable Crops Research Bulletin, 61: 51-60.
 • Rogowska M., Horbowicz M. 2004. Różnice w zasiedlaniu dwóch typów chrzanu przez pchełki (Phyllotreta spp.), tantnisia krzyżowiaczka (Plutella xylostella L.) i gnatarza rzepakowca (Athalia rosae L.). Progress Plant Protection 44/2: 1050-1053.
 • Horbowicz M., Rogowska M., Szwejda J. 2004. Relation between flavonols and isothiocyanates content in horseradish leaves and population of its main pests: flea beetles (Phyllotreta spp.), diamondback moth (Plutella xylostella L.) and turnip sawfly (Athalia rosae L.). Polish Journal of Entomology 73: 273-282.

 

2003

 • Saniewski M., Horbowicz M., Puchalski J., Ueda J. 2003. Methyl jasmonate stimulates the formation and the accumulation of anthocyanin in Kalanchoe blossfeldiana. Acta Physiologiae Plantarum 25(2) 143- 149.
 • Horbowicz M. 2003. The occurrence, role and contents of glucosinolates in Brassica vegetables. Vegetable Crops Research Bulletin 58: 23-40.

2002

 • Horbowicz M. 2002. Method of quercetin extraction from dry scales of onion. Vegetable Crops Research Bulletin 57: 119-124.
 • Dyki B., Horbowicz M. 2002. Micromorphology of leaves epidermis and flavonols content in tomato susceptible and resistant to Oidium lycopersicum. Phytopathology Polonica. 26: 49-52.
 • Sztangret J., Korzeniewska A., Drzazga B., Horbowicz M., Niemirowicz-Szczytt K. 2002. Comparison of selected winter squash (Cucurbita maxima Duch.) hybrids with respect to their freezing usability. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 488: 399-404.

2001

 • Zalewski K., Lahuta L.B., Horbowicz M. 2001.  The effect of soil drought on the composition of carbohydrates in yellow lupin seeds and triticale kernels. Acta Physiologiae Plantarum, 23 (1): 73-78.
 • Horbowicz M., Kotlińska T. 2001. Changes in flavonols content during vegetation period and storage of shallot (Allium cepa var. aggregatum). Vegetable Crops Research Bulletin 55: 81-90.
 • Horbowicz M., Saniewski M., 2001. Flavonoids of white and yellow perianths and yellow anthers of tulips (Tulipa gesneriana L.). Acta Agrobotanica, 54 (2): 19-25.
 • Saniewski M., Ueda J., Horbowicz M., Miyamoto K., Puchalski J., 2001. Gum in apricot (Prunus armeniaca L.) shoots induced by methyl jasmonate. Acta Agrobotanica, 54 (2): 27-34.

Przed 2000

 • Szczeciński P., Gryff-Keller A., Horbowicz M., Lahuta L.B. 2000.  Galactosylpinitols isolated from vetch seeds (Vicia villosa Roth.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48 (7): 2717-2720.
 • Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., Horbowicz M. 2000. Gum induction by methyl jasmonate in tulip stem: relevance to its chemical composition. Acta Horticulturae, 515: 39-48.
 • Horbowicz M., Grzegorzewska M., 2000. Effect of maturity stage and post-harvest drying on carbohydrate composition and storability of onion. Folia Horticulturae, 12 (1): 65-75.
 • Obendorf R.L.,  Steadman K., Fuller D., Horbowicz M., Lewis B.A. 2000. Molecular structure of fagopyritol A1 (O-a-D-galactopyranosyl-(1®3)-D-chiro-inositol) by NMR. Carbohydrate Research 238 (4):623-627.
 • Horbowicz M., Kotlinska T. 2000. Level of flavonols in wild and cultivated Allium species. Acta Horticulturae, 517: 375-380.
 • Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., Horbowicz M., Puchalski J. 2000. Methyl jasmonate induces gummosis in plants. Human and Environmental Sciences, 9: 93-100.
 • Smolińska U., Horbowicz M. 1999. Fungicidal activity of volatiles from selected Cruciferous plants against resting propagules of soil-borne fungal pathogens. Journal of Phytopathology, 147, (2): 119-125.
 • Horbowicz M. 1999. Changes of flavonols content in onion during the vegetation period and storage. Vegetable Crops Research Bulletin 50: 81-91.
 • Koch J.L., Horbowicz M., Obendorf R.L. 1999. Methanol, pectin and pectin esterase changes during soybean seed maturation.  Seed Science Research, 9: 311-320.
 • Horbowicz M. 1999. Effect of freezing, drying, and storing dried and frozen onions on its quercetin content. Vegetable Crops Research Bulletin 51:103-109
 • Obendorf R.L., Horbowicz M., Dickerman A.M., Brenac P., 1998.  Soluble oligosaccharides and galactosyl cyclitols in maturing soybean seeds in planta and in vitro. Crop Science, 38 (1):78-84.
 • Horbowicz M., Brenac P., Obendorf R.L., 1998. Fagopyritol B1, O-a-d-galactopyranosyl-(1®2)-d-chiro-inositol, a galactosyl cyclitol in maturing buckwheat seeds associated with dessication tolerance. Planta 205 (1):1-11.
 • Szczeciński P., Gryff-Keller-A., Horbowicz M., Obendorf R.L. 1998. NMR investigation of the structure of fagopyritol B1 from buckwheat seeds. Bulletin of Polish Academy of Sciences, Chemistry. 48 (1): 9-13.
 • Horbowicz M. 1998. Wpływ stopnia dojrzałości cebuli na zmiany “ostrości” podczas przechowania. Biuletyn Warzywniczy, XLVIII:121-129.
 • Elkner K., Horbowicz M., Kosson R. 1998. Effect of storage on contents of dietary fibre and its composition in some cultivars of red beet, root parsley and carrot. Vegetable Crops Research Bulletin 49: 107-120.
 • Kosson R., Adamicki F., Horbowicz M., Dobrzańska J. 1998. The effect of storage conditions on weight losses, quality and marketable value of breaker and red pepper fruits (Capsicum annuum L.) Vegetable Crops Research Bulletin 49: 121-129.
 • Brenac P., Horbowicz M., Downer S.M., Dickerman A.M., Obendorf R.L. 1997. Raffinose accumulation related to dessication tolerance during maize (Zea mays L.) seed development and maturation.  Journal of Plant Physiology, 150: 481-488.
 • Kosson R., Horbowicz M., Adamicki F., Dobrzańska J. 1997. Wpływ temperatury, światła i opakowania na jakość i przechowywanie zielonych owoców papryki słodkiej. Biuletyn Warzywniczy, XLVI: 53-66.
 • Horbowicz M., Bąkowski J. 1997. Effect of drying, freezing and storage of dried and frozen onion (Allium cepa L.) on its pungency. Acta Agrobotanica, Vol. 50 (1-2): 203-210.
 • Bąkowski J., Michalik H., Horbowicz M. 1997. Wpływ warunków przechowywania na jakość szpinaku z uwzględnieniem zawartości azotanów i azotynów oraz aktywności reduktazy azotanowej. Biuletyn Warzywniczy XLVI: 93-108.
 • Bąkowski J., Michalik H., Horbowicz M. 1996. Wpływ opakowania i warunków składowania na niektóre cechy jakościowe szpinaku. Biuletyn Warzywniczy XLV: 91-103.
 • Bąkowski J., Michalik H., Horbowicz M. 1996. Effect of temperature and type of packages on quality of stored  lettuce. Acta Agrobotanica, 49 (1-2): 73-82.
 • Bąkowski J., Michalik H., Horbowicz M. 1996. Effect of temperature and type of packages on nitrates and nitrites content in lettuce. Acta Agrobotanica, 49 (1-2): 83-88.
 • Horbowicz M., Grzegorzewska M. 1995. Wpływ warunków schładzania i przechowywania na zawartość węglowodanów rozpuszczalnych i suchej masy w cebuli. Biuletyn Warzywniczy, XLIII: 45-58.
 • Horbowicz M., Obendorf R.L., Mc Kersie B., Viands D.R. 1995. Soluble saccharides and cyclitols in alfalfa (Madicago sativa L.) somatic embryos, leaflets, and mature seeds. Plant Science 109 (2): 191-198.
 • Horbowicz M., Grudzień K. 1995. Wpływ niektórych  czynników na zawartość witaminy E w owocach papryki słodkiej. Biuletyn Warzywniczy XLIII: 75-92.
 • Horbowicz M. 1995. Effect of drying and canning processes on vitamin E content in sweet pepper. Biuletyn Warzywniczy XLIII: 93-102
 • Horbowicz M., Stępowska A., 1995. Effect of growing conditions at greenhouse on vitamin E content in sweet pepper (Capsicum annum) fruits. Acta Agrobotanica, 48 (1):  61 – 67.
 • HORBOWICZ M., Obendorf R.L. 1994. Seed dessication tolerance and storability: Dependence on flatulence-producing oligosaccharides and cyclitols - review and survey. Seed Science Research, 4, (4): 295-315.
 • Saniewski M., Czapski J., Horbowicz M. 1994. Fatty acid and sterol contents during mehyl jasmonate-induced leaf abscission in Kalanchoe blossfeldiana. Acta Agrobotanica, 47 (1): 83-88.
 • Saniewski M., Czapski J., Horbowicz M., 1994. Fatty acid and sterol contents during tulip leaf senescence induced by methyl jasmonate. Acta Agrobotanica, 47 (1): 89-95.
 • Adamicki F., Horbowicz M., Dobrzańska J. 1994. Wpływ kontrolowanej atmosfery na jakość przechowywanie papryki. Biuletyn Warzywniczy XLII: 77-85.
 • Czapski J., HORBOWICZ M., Saniewski M.  1992. The effect of methyl jasmonate on free fatty acids content in ripening tomato fruits. Biologia Plantarum, 34 (1-2): 71-76.
 • HORBOWICZ M., Obendorf R.L.  1992. Changes in sterols and fatty acids of buckwheat endosperm and embryo during seed development. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40: 745-750.
 • Saniewski M., HORBOWICZ M., Czapski J. 1992. Wound-induced fatty acid content in scales of Hippeastrum x Hybr.hort. Acta Horticulturae, 325: 307-314.
 • Saniewski M., HORBOWICZ M., Czapski J. 1992. The effect of methyl jasmonate on fatty acids and sterol contents in tulip stems. Journal of Plant Physiology, 140: 399-401.
 • Czapski J., HORBOWICZ M.,  Saniewski M. 1991. The effect of methyl jasmonate on tocopherols content in ripening tomato fruits. Bulletin of Polish Academy of Sciences. Biological Sciences,  39 (1): 41-45.
 • Markiewicz M., Kolanowska A., HORBOWICZ M. 1990. Non-volatile organic acids in seeds and ethanol extracts from seeds of yellow, white, and narrow-leaf lupine. Bulletin of Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 38: 7-16.
 • HORBOWICZ M., 1989. High-performance liquid chromatography for determination of tocopherols in vegetables. Acta Agrobotanica, 42 (1-2): 197-205.
 • Czapski J., HORBOWICZ M., Ślusarski C. 1989. Dynamika zanikania pozostałości izotiocyjanianu metylu po odkażaniu podłoży Dazometem i solą sodową metamu. Biuletyn Warzywniczy, XXXIII: 113-124
 • Ostrzycka J., HORBOWICZ M., Dobrzański W., Jankiewicz L.S., Borkowski J. 1988. Nutritive value of tomatillo fruit (Physalis ixocarpa Brot.). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 57: 507-521.
 • HORBOWICZ M., Bąkowski J. 1988. Changes in chemical composition  of Brussels sprouts during growing period. Biuletyn Warzywniczy XXXII: 161-169.
 • HORBOWICZ M., Bąkowski J. 1988. The influence of head diameter on chemical composition of Brussels sprouts. Biuletyn Warzywniczy XXXII: 171-176.
 • HORBOWICZ M., Bąkowski J. 1988. Skład chemiczny mieszańcowych odmian kapusty brukselskiej. Biuletyn Warzywniczy XXXI: 169-187.
 • HORBOWICZ M, Bąkowski J. 1988. Wpływ położenia główek na pędzie na skład chemiczny kapusty brukselskiej. Biuletyn Warzywniczy. XXXI: 189-199.
 • HORBOWICZ M., Bąkowski J. 1988. Wpływ czynników technologicznych na skład chemiczny kapusty brukselskiej. Biuletyn Warzywniczy XXXI: 201-223.
 • Bąkowski J., HORBOWICZ M., Stolarczyk-Burza K. 1988. Badania przydatności agrotechnicznej kapusty brukselskiej do mrożenia. Biuletyn Warzywniczy XXXI: 225-235.
 • Czapski J., HORBOWICZ M., Borkowski J. 1988. Effect of chlormequat (CCC) on the accumulation of etephon in tomatoes and on etephon stimulated ripening. Acta Agrobotanica, 41: 39-45.
 • Bąkowski J., Kosson R., HORBOWICZ M. 1986. Nutritional values of different strains of mushrooms (Agaricus bisporus). Acta Agrobotanica, 39 (1): 111-121.
 • Bąkowski J., Szudyga K., HORBOWICZ M., Czapski J. 1986. The influence of compost on carbohydrates and minerals content in the mushroom (Agaricus bisporus). Acta Agrobotanica, 39 (1): 85-97.
 • Czapski J., HORBOWICZ M., Brzeski M.W. 1986. Oznaczanie pozostałości oksamylu oraz jego metabolitu w warzywach. Przemysł Chemiczny, 4: 200-201
 • Dobrzański A., Pałczyński J., Czapski J., HORBOWICZ M., Bąkowski J. 1985. Wpływ herbicydów na stopień zniszczenia chwastów, plon, i zawartość azotanów i azotynów w szpinaku. Biuletyn Warzywniczy XXVIII:  179-196.
 • HORBOWICZ M., Czapski J., Bąkowski J. 1983. The study of heptenofos and triazofos residues in vegetables treated with Hostaquick and Hostathion. J. Environmental Sci. Health B18, (4&5): 465-472.
 • Czapski J., HORBOWICZ M., Dobrzański A., Bąkowski J. 1983. Residues of Cycloat and influence of herbicides on some nutritional factors in spinach. J. Environmental Sci. Health B18 (4&5): 497-503.
 • HORBOWICZ M., Kosson R. 1983. Zawartość kwasów tłuszczowych  w nasionach fasoli uprawianej na suche ziarno. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 16 (1): 9-12.
 • Borkowski J., Czapski J., HORBOWICZ M. 1983. The influence of different methods of tomato plant treatment by Ethrel on ripening and level of Etephon residues in tomato fruit. Acta Horticulture, 137: 389-394.
 • Czapski J., HORBOWICZ M., Ostrzycka J. 1983. Badania pozostałości etefonu w pomidorach traktowanych  Ethrelem. Roczniki PZH, XXXIII, (1): 55-62.
 • HORBOWICZ M., Kosson R., Czapski J., Bąkowski J. 1981. Zawartość  steroli w nasionach fasoli uprawianej na suche ziarno. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 14 (2): 135-139.
 • HORBOWICZ M., Czapski J., Bąkowski J. 1980. Adaptation of the method of sugar determination by GLC and characteristics of their occurrence in chosen vegetables. Acta Alimentaria Polonica, VI  (4): 227-236.
 • Kosson R., HORBOWICZ M. 1979. Wykorzystanie chromatografii gazowej  w analizie składu aminokwasowego albuminy krwi wołu i białka pieczarek. Roczniki PZH, (5) XXIX: 464-471.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Obendorf R.L., Horbowicz M., Taylor D.P. 1993. Structure and chemical composition of developing buckwheat seed. Rozdział  w "Progress in New Crops " , Janick J., Simon J.E. (edts), John Wiley & Sons, New York , s. 244 - 251.
 • Kataki P.K., Horbowicz M., Taylor A.G., Obendorf R.L. 1997. Changes in sucrose, cyclitols, and their galactosyl derivatives with seed aging.  Proceedings of Fifth Int.Workshop on Seeds “Basic and Applied Aspects of Seed Biology” R.H.Ellis, M.Black, A.J.Murdoch, and T.D.Hong Edts, published in: Current Plant Science and Biotechnology, Kluver Academic Publishers, Vol. 30, pp. 515-522.
 • Horbowicz M. 1997. Changes of carbohydrate contents during natural and accelerated aging of some vegetable seeds. Proceedings of Fifth Int.Workshop on Seeds “Basic and Applied Aspects of Seed Biology” R.H.Ellis, M.Black, A.J.Murdoch, and T.D.Hong Edts, published in: Current Plant Science and Biotechnology, Kluver Academic Publishers, Vol. 30, pp. 803-808.
 • Kadlec P., Bjergegaard C., Horbowicz M. i in. 2001. Carbohydrate Chemistry. Chapter in: “Carbohydrates in grain legume seeds. Improving nutritional quality and agronomic characteristics”, C.L. Hedley (Edt.), CABI Publishing, Wallingford, UK., New York, USA, pp. 15 - 59.
 • Horbowicz M., Jones R.G., Lahuta L.B. i in. 2001. Seed Physiology and Biochemistry. Chapter in: “Carbohydrates in grain legume seeds. Improving nutritional quality and agronomic characteristics” C.L. Hedley (Edt.) CABI Publishing, Wallingford, UK., New York, USA, pp. 117 – 143
 • Obendorf R.L., Horbowicz M., Lahuta L.B. 2012. Characterization of sugars, cyclitols and galactosyl cyclitols in seeds by GC. Chapter in: Preedy VR (Ed) Dietary Sugars: Chemistry, Analysis, Function and Effects, RSC Publishing, Cambridge, UK, pp 167-185.