INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wysokość opłat za usługi edukacyjne określana jest zarządzeniem Rektora UPH.

 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
 Osoba DzieńGodzina Pokój
prof. dr hab. Artur Goławski czwartek   15.00 - 16.30  212
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni wtorek  11.00 - 12.00 210
czwartek  11.30 - 12.30
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni poniedziałek 12.00 - 13.30  111
środa 09.30 - 11.00
dr hab. Beata Jakubik środa 13.00 - 15.00  22
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni czwartek 10.00 - 11.30  27
piątek 11.30 - 13.00
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni wtorek

10.30 - 11.30

 202
środa 10.00 - 12.00
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni poniedziałek 10.00 - 11.30  9
wtorek 09.00 - 09.45
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni wtorek 08.00 - 09.30  207
środa 14.00 - 16.00
piątek 08.00 - 09.00
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni wtorek 10.30 - 11.30 109 
środa 11.30 - 12.30
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni piątek 09.30 - 10.30 201 
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni środa 12.30 - 14.30 201
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni  środa  12.00 - 14.00 129
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni

406c,
ul. 3-go Maja 54

dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni urlop zdrowotny
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni czwartek  12.00 - 14.00 208
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni czwartek 12.00 - 13.00 113
dr Paweł Czerniewicz środa 15.30 - 16.30 114
czwartek 12.00 - 13.00
dr Henryk Dębski środa  11.30 - 12.30 3
piątek  12.00 - 13.00
dr Aneta Frankowska-Maciejewska wtorek 10.00 - 12.00 11 
  środa 11.15 - 13.00  
dr Józef Klocek   4
 
dr Grzegorz Łazarski poniedziałek  12.00 - 14.00 201
dr Barbara Patoleta środa 15.15 - 16.15 211
piątek 08.30 - 09.30
dr Małgorzata Piechota   14 
dr Małgorzata Strzałek poniedziałek 12.30 - 14.00 33
wtorek 11.00 - 12.00
mgr Kamila Wierzchowska wtorek 11.30 - 13.15 10
  środa 13.45 - 15.15  
  czwartek 11.30 - 13.15  

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny witryny internetowej Instytut Nauk Biologicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią mgr inż. Agatą Trębicką, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 12 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

2022

Decyzja Nr 1/2022 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 20.06. 2022 roku w sprawie realizacji zadań przez doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie biologia w Instytucie Nauk Biologicznych

 

2021

Decyzja Nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 18 października 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

Decyzja Nr 1/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 9 września 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

 

2020

Decyzja Nr 5/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds oceny osiągnięć.

Decyzja Nr 4/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds nauki.

Decyzja Nr 3/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds programów studiów.

Decyzja Nr 2/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 1 listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.

Decyzja Nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds dobrostanu zwierząt.

 

2019

Decyzja Nr 5/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 20 pażdziernika 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.

Decyzja Nr 4/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 20 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania sekretarza komisji doktorskiej.

Decyzja Nr 3/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 9 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds programów studiów.

Decyzja Nr 2/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 9 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds nauki.

Decyzja Nr 1/2019 Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych z dnia 1 pażdziernika 2019 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.

etr logo

Instytut Nauk Biologicznych (zwany dalej Biologia), znajduje się przy ulicy Prusa 14 w Siedlcach, w budynku obok liceum ogólnokształcącego.

Budynek Biologii jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek INB wejście główne

Tutaj jest wejście do budynku Biologii.
Sekretariat Biologii jest na parterze w pokoju 28.
Dyrektorem Biologii jest Pani dr hab. Marzena Stańska.

Czym zajmuje się Biologia?
Pracownicy prowadzą badania naukowe.
Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Żeby załatwić sprawy w Biologii można:

napisać pismo i wysłać je na adres: Instytut Nauk Biologicznych, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,

przynieść pismo do sekretariatu Biologii do pokoju 28 na parterze,

napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zadzwonić pod numer 25 643 12 01,

przyjść do Biologii i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.