Grupa pracowników badawczych:  
 dr hab. Lech Kufel prof. uczelni (1/3 etatu) indeks
   
Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:  
prof. dr hab. Marcin Horbowicz indeks
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński indeks
prof. dr hab. Małgorzata Witeska indeks
prof. dr hab. Marek Michał Żabka indeks
dr hab. Lidia Borkowska indeks
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni indeks
dr hab. Artur Goławski, prof. uczelni indeks
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni indeks
dr hab. Beata Jakubik indeks
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni indeks
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni indeks
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni indeks
dr hab. Elżbieta Królak, prof. uczelni indeks
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni indeks
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni indeks
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni indeks
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni indeks
dr hab. Joanna Mitrus, prof uczelni indeks
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni indeks
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni indeks
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni indeks
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni indeks
dr hab. Agnieszka Wójcicka indeks
dr Paweł Czerniewicz indeks
dr Henryk Dębski indeks
dr Grzegorz Łazarski indeks
dr Barbara Patoleta indeks
dr Małgorzata Strzałek indeks
mgr Kamila Wierzchowska indeks
   
Grupa pracowników dydaktycznych:  
dr Józef Klocek indeks
dr Małgorzta Piechota indeks
dr Aneta Frankowska - Maciejewska indeks
   
Wolontariusz:  
dr hab Wiesław Walankiewicz indeks
   
Grupa pracowników inżynieryjno-technicznych:  
dr inż. Jolanta Sachanowicz  
dr Tomasz Stański  
dr Henryk Matok  
mgr Elżbieta Biardzka  
mgr Danuta Koczkodaj  
mgr Mariola Guth  
Jadwiga Konkiel  
Jadwiga Pieczara (1/2 etatu)  
Małgorzata Kozłowska (1/2 etatu)  
   
Specjalista ds. administracyjnych:  
mgr inż. Agata Trębicka