dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni – Przewodniczący Rady
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni – zastępca Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński
prof. dr hab. Marek Żabka
prof. dr hab. Małgorzata Witeska
prof. dr hab. Marcin Horbowicz
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni
dr hab. Artur Goławski, prof. uczelni
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni
dr hab. Elżbieta Królak, prof. uczelni
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni
dr Małgorzata Strzałek
dr Paweł Czerniewicz - sekretarz