tel. 25 643 1230

 

 

SKŁAD OSOBOWY:

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Witeskamalgorzata.witeska@uph.edu.pl

 

dr Katarzyna Ługowska, adiunkt, katarzyna.lugowska@uph.edu.pl

dr Elżbieta Kondera, adiunkt, elzbieta.kondera@uph.edu.pl

dr Bartosz Bojarski, adiunkt, bartosz.bojarski@uph.edu.pl

mgr Mariola Guth, specjalista, mariola.guth@uph.edu.pl

prof.dr hab. Barbara Jezierska - profesor emerytowany

 

 

PROFIL BADAWCZY JEDNOSTKI:                                                          PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW


Badania laboratoryjne prowadzone w Zakładzie Fizjologii Zwierząt dotyczą wpływu naturalnych i antropogenicznych czynników środowiska: temperatury, natlenienia i odczynu wody, a także zanieczyszczenia wody metalami ciężkimi oraz różnych czynników stresowych oraz anestetyków i terapeutyków na wczesne stadia rozwojowe: zarodki, larwy i osobniki młodociane ryb słodkowodnych.

Główne kierunki naszych badań to:

  • Wpływ czynników środowiska na przebieg i tempo rozwoju zarodkowego oraz larwalnego: czas pojawiania się kolejnych etapów rozwoju, przeżywalność, wzrost, tempo metabolizmu i występowanie zaburzeń rozwojowych.
  • Wpływ czynników środowiska na parametry hematologiczne i obraz krwi obwodowej oraz strukturę i aktywność tkanki krwiotwórczej

 

Nasze wyposażenie obejmujące przepływowy system z recyrkulacją wody i filtrem biologicznym, 3 samoczyszczące zbiorniki przepływowe z regulacją poziomu wody, akwaria, pompy wymuszające obieg wody, termostaty wodne oraz pompy powietrza umożliwiają chów różnych gatunków ryb w optymalnych warunkach i poddawanie ich działaniu czynników doświadczalnych przy minimalnym poziomie stresu.

 

W laboratorium hematologicznym wykonujemy podstawowe badania krwi oraz analizy składu i morfologii komórek krwi. Prowadzimy też badania respirometryczne i behawioralne. System termostatycznej mikrowylęgarni umożliwia inkubację zarodków i podchów larw ryb o różnych wymaganiach termicznych. Komputerowy system analizy obrazu połączony z kamerą i mikroskopem lub binokularem umożliwia dokumentację zmian w postaci zdjęć komputerowych i filmów oraz wykonywanie obserwacji i pomiarów na zarejestrowanych skalowanych fotografiach.

 

 

 

DYDAKTYKA - kursy

  • Nerwowe i dokrewne mechanizmy regulacyjne w żywieniu człowieka

  • Fizjologia zwierząt

  • Fizjologia człowieka

  • Hematologia

  • Endokrynologia

  • Biologia wybranych grup organizmów wodnych