tel.: 25 643 12 11

 

SKŁAD OSOBOWY:

 

Kierownik:  prof. dr hab. Bogumił  Leszczyński; bogumil.leszczynski@uph.edu.pl, www

 

dr hab. Cezary Sempruch prof. nzw.; cezary.sempruch@uph.edu.pl, www

dr hab. Sylwia Goławska prof. nzw.; sylwia.golawska@uph.edu.pl, www

dr hab. Iwona Łukasik prof nzw.; iwona.lukasik@uph.edu.pl, www

dr hab. Iwona Sprawka prof nzw.;  iwona.sprawka@uph.edu.pl, www

dr hab. Hubert Sytykiewiczprof nzw;hubert.sytykiewicz@uph.edu.pl , www

dr Agnieszka Wójcicka - adiunkt; agnieszka.wojcicka@uph.edu.pl, www

dr Paweł Czerniewicz - adiunkt; pawel.czerniewicz@uph.edu.pl, www

dr Henryk Matok - starszy specjalista; henryk.matok@uph.edu.pl, www

mgr Agnieszka Klewek - specjalista; agnieszka.klewek@uph.edu.pl

 

PROFIL BADAWCZY JEDNOSTKI:                                                   

 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 

Pracownicy naszej Katedry prowadzą badania dotyczące biochemicznych oddziaływań rośliny - roślinożerne owady, ze szczególnym uwzględnieniem mszyc. W pracach tych można wyróżnić następujące kierunki:

 • biochemiczne mechanizmy naturalnej odporności roślin na szkodniki;

 • rola roślinnych allelozwiązków jako czynników odpornościowych; 

 • biochemiczne uwarunkowania zmiany roślinnych żywicieli przez mszyce; 

 • biochemiczne mechanizmy adaptacji roślinożerców do naturalnych i syntetycznych ksenobiotyków;

 • biochemia i toksykologia środowiska.

 

 1. Chromatograf cieczowy (HPLC)

 2. Real Time PCR (PCR w czasie rzeczywistym)

 3. Elektroniczny system do monitoringu żerowania owadów (EPG)

 4. Spektrofotometr mikropłytkowy Epoch

 5. PCR oraz komora laminarna

 6. Obraz dla analizowanych prób PCR

 7. Termoblok do prób PCR

 8. Wirówka uniwersalna z chłodzeniem

 9. Wirówka MiniSpin Eppendorf

 10. Wytrząsarka Vortex

 11. Łaźnia ultradzwiękowa

DYDAKTYKA - kursy

 • Analityczne metody badawcze

 • Analityka biochemiczna

 • Biochemia (dla kierunków: Biologia, Chemia, Rolnictwo i Zootechnika)

 • Biochemia ogólna z elementami biochemii żywności

 • Biochemia z podstawami biotechnologii

 • Biochemiczna analiza śladów i płynów biologicznych

 • Biofizyka

 • Bioinformatyka

 • Biologia molekularna

 • Biotechnologia w ochronie środowiska

 • Chemia nieorganiczna

 • Diagnostyka biochemiczna

 • Diagnostyka molekularna

 • Fizyka i biofizyka

 • Klonowanie molekularne

 • Metodologia nauk przyrodniczych

 • Metody biofizyczne w badaniach biologicznych

 • Technologia informacyjna

 • Technologie biochemiczne w produkcji żywności

 • Toksykologia

 • Wprowadzenie do analityki

 • Zarządzanie wiedzą