tel. 25 643 1217

 

SKŁAD OSOBOWY:

Kierownik: dr hab. Elżbieta Królak prof. nzw, elzbieta.krolak@uph.edu.pl

 

dr hab. Lech Kufel prof. nzw, lech.kufel@uph.edu.pl, lechkufel@o2.pl

dr hab. Krzysztof Lewandowski prof. nzwkrzysztof.lewandowski@uph.edu.pl

dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof UPHzbigniew.kasprzykowski@uph.edu.pl + www ->

dr hab. Beata Jakubik - adiunkt, beata.jakubik@uph.edu.pl

dr hab. Paweł Marciniuk - adiunkt, pawel.marciniuk@uph.edu.pl

dr Małgorzata Strzałek - adiunkt, malgorzata.strzalek@uph.edu.pl

dr Ryszard Kowalski - st. wykładowca, ryszard.kowalski@uph.edu.pl  

mgr Elżbieta Biardzka - specjalista, elzbieta.biardzka@uph.edu.pl

Jadwiga Konkiel - samodzielny technik, jadwiga.konkiel@uph.edu.pl

 

Doktoranci Zakładu:

mgr Angelika Zbieć

mgr Aleksandra Bielecka

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Anna Stańczykowska–Piotrowska 

dr inż. Jolanta Raczuk

 

 

 

PROFIL BADAWCZY JEDNOSTKI                               PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

 

 

Tematy badawcze realizowane w Zakładzie Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej

 • Struktura zespołów makrofitów i ich rola w obiegu materii.

 • Strategie życiowe mięczaków w różnych typach ekosystemów słodkowodnych Polski.

 • Badania z zakresu bioindykacyjnych metod oceny jakości środowiska.

 • Czynniki warunkujące występowanie wybranych gatunków ptaków w krajobrazie rolniczym w okresie lęgowym.

 • Migracje ptaków wodno-błotnych wzdłuż mineralnych rzek Palearktyki.

 • Taksonomia, ekologia i zasięgi geograficzne apomiktycznych gatunków rodzaju Taraxacum, teoria i praktyka ochrony in situ szaty roślinnej Polski wschodniej.

 • Problematyka z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

 • Edukacja przygodnicza i środowiskowa

 

DYDAKTYKA - kursy:

 • Czynna ochrona siedlisk i gatunków

 • Ekologia

 • Ekologia i ochrona środowiska Ewolucjonizm

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Indykacja skażeń środowiska. Zagrożenia ekologiczne

 • Komputerowe metody statystycznego i graficznego opracowania danych

 • Kształtowanie środowiska

 • Matematyka

 • Metody inwentaryzacji i waloryzacji

 • Modelowanie w badaniach środowiskowych

 • Modelowanie w badaniach środowiskowych

 • Ochrona przyrody i monitoring środowiska

 • Ochrona środowiska

 • Statystyka w naukach medycznych – ratownictwo medyczne

 • Techniki badawczo-pomiarowe w ocenie środowiska

 • Technologie informacyjne

 • Zajęcia terenowe z ekologii.

 • Dydaktyka biologii

 • Edukacja środowiskowa

 • Bioetyka

 • Komunikacja spoleczna

 

3

 

4