INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr Barbara Patoleta - przewodniczący
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni
dr Małgorzata Piechota
Maciej Silny – student kierunku Analityka z Diagnostyką Molekularną
Martyna Kwiatkowska – studentka kierunku Biologia sądowa
Sebastian Borek – student kierunku Biologia IIo