INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

konsultacje
 Osoba    Dzień Godzina  Pokój
prof. dr hab. Artur Goławski   piątek 12.45 - 14.15  212
prof. dr hab. Małgorzata Witeska    środa  11.00 - 13.00 202
     czwartek  08.00 - 10.00  
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni       210
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni   wtorek 10.15 - 11.45  111
dr hab. Beata Jakubik   czwartek 13.00 - 14.30  22
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni   wtorek 14.00 - 15.30  27
    piątek 11.30 - 13.00  
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni   wtorek 12.30 - 13.30  202
    środa 15.00 - 16.00  
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni   czwartek 13.00 - 14.30  9
dr hab. Elżbieta Królak, prof. uczelni   poniedziałek 11.15 - 12.15  24
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni   poniedziałek 08.30 - 10.30  207
    wtorek 08.30 - 09.30  
    piątek 14.15 - 15.15  
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni   środa 10.30 - 11.30 109 
    piątek 12.30 - 13.30  
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni   poniedziałek 14.00 - 16.00 201 
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni   wtorek 12.00 - 13.30 201
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni   wtorek 13.00 - 13.45 201
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni       108
         
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni       112
         
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni   wtorek 09.00 - 11.30 208
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni   piątek 11.00 - 12.00 103
dr Paweł Czerniewicz   czwartek 11.00 - 12.00 114
    piątek 10.30 - 11.30  
dr Henryk Dębski   poniedziałek 11.00 - 12.00 13
    czwartek 10.30 - 12.00  
dr Aneta Frankowska-Maciejewska    środa 09.30 - 13.00 11 
     czwartek  10.00 - 12.00  
dr Józef Klocek   czwartek 14.00 - 15.30 4
    piątek 12.30 - 14.00  
dr Grzegorz Łazarski   poniedziałek 13.00 - 15.00 201
dr Barbara Patoleta   wtorek 10.15 - 11.15 211
    piątek 09.30 - 10.30  
dr Małgorzata Piechota       14 
         
dr Małgorzata Strzałek   poniedziałek 13.00 - 14.00 33
    wtorek 12.00 - 13.00  
mgr Kamila Wierzchowska   czwartek 12.00 - 13.30 10
    piątek 13.15 - 14.00  

etr logo

Instytut Nauk Biologicznych (zwany dalej Biologia), znajduje się przy ulicy Prusa 14 w Siedlcach, w budynku obok liceum ogólnokształcącego.

Budynek Biologii jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek INB wejście główne

Tutaj jest wejście do budynku Biologii.
Sekretariat Biologii jest na parterze w pokoju 28.
Dyrektorem Biologii jest Pani dr hab. Marzena Stańska.

Czym zajmuje się Biologia?
Pracownicy prowadzą badania naukowe.
Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami.

Żeby załatwić sprawy w Biologii można:

napisać pismo i wysłać je na adres: Instytut Nauk Biologicznych, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,

przynieść pismo do sekretariatu Biologii do pokoju 28 na parterze,

napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zadzwonić pod numer 25 643 12 01,

przyjść do Biologii i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny witryny internetowej Instytut Nauk Biologicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre podstrony posiadają niewłaściwy kontrast,
  • Niektóre obrazy nie posiadają alternatywnego tekstu,
  • Niektóre listy wypunktowane posiadają niepoprawną strukturę,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią mgr inż. Agatą Trębicką, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , tel.:+48 25 643 12 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.

  • dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni - przewodniczący
  • dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni
  • dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni