INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Pracownicy badawczy:ORCID
 dr hab. Lech Kufel, prof. uczelni (1/3 etatu) orcid
 
Pracownicy badawczo-dydaktyczni:ORCID
prof. dr hab. Artur Goławski orcid
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni orcid
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni orcid
dr hab. Beata Jakubik orcid
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni orcid
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni orcid
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni orcid
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni orcid
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni orcid
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni orcid
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni orcid
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni orcid
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni orcid
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni orcid
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni orcid
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni orcid
dr Paweł Czerniewicz orcid
dr Henryk Dębski orcid
dr Barbara Patoleta orcid
dr Małgorzata Strzałek orcid
mgr Kamila Wierzchowska orcid
 
Pracownicy dydaktyczni:ORCID
dr Józef Klocek orcid
dr Małgorzta Piechota orcid
dr Aneta Frankowska - Maciejewska orcid
 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Elżbieta Biardzka
mgr Danuta Koczkodaj
Małgorzata Kozłowska (1/2 etatu)
 
Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Agata Trębicka