INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr hab. Cezary Sempruch prof. uczelni – Przewodniczący Rady
dr hab. Dorota Czeszczewik prof. uczelni – zastępca Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński
prof. dr hab. Marek Żabka
prof. dr hab. Małgorzata Witeska
prof. dr hab. Marcin Horbowicz
prof. dr hab. Artur Goławski
dr hab. Iwona Sprawka prof. uczelni
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni 
dr hab. Paweł Marciniuk prof. uczelni
dr hab. Elżbieta Królak prof. uczelni
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni
dr hab. Barbara Kot prof. uczelni
dr hab. Marzena Stańska
dr Małgorzata Strzałek
mgr Katarzyna Kubicka - przedstawiciel doktorantów
Julia Szeniawska - przedstawiciel studentów
dr Paweł Czerniewicz - sekretarz