INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni – Przewodniczący Rady
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni – zastępca Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński
prof. dr hab. Marek Żabka
prof. dr hab. Małgorzata Witeska
prof. dr hab. Marcin Horbowicz
prof. dr hab. Artur Goławski
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni 
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni
dr hab. Elżbieta Królak, prof. uczelni
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni
dr hab. Cezary Sempruch, prof uczelni
dr Małgorzata Strzałek
mgr Katarzyna Kubicka - przedstawiciel doktorantów
Julia Szeniawska - przedstawiciel studentów
dr Paweł Czerniewicz - sekretarz