INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady
 • dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni – zastępca Przewodniczącego Rady
 • prof. dr hab. Artur Goławski
 • dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni
 • dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni 
 • dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni
 • dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni
 • dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni
 • dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni
 • dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni
 • dr hab. Cezary Sempruch, prof uczelni
 • dr Małgorzata Strzałek
 • mgr Katarzyna Kanionka-Kanclerska - przedstawiciel doktorantów
 • Izabela Chmiel - przedstawiciel studentów
 • dr Paweł Czerniewicz - sekretarz