INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

                       Logo BIOLOGIA 1 kopia025x

 50 lat edukacji biologicznej w Siedlcach:

  1969 -- BIOLOGIA -- 2020

1969-1974 ->

Wyższa Szkoła Nauczycielska 

1974-1977 ->

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

1977-1999 ->

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna

1999-2010 ->

Akademia Podlaska

 2010- …

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

1977 – pierwsi absolwenci kierunku Biologia z tytułem magistra

1998 – uprawnienia do nadawania tytułu doktora w dziedzinie biologii

2004 – pierwsza pozytywna ocena kierunku przez Państwową Komisję Akredytacyjną

2010 – druga pozytywna ocena kierunku przez Państwową Komisję Akredytacyjną

2012 – pozytywna akredytacja instytucjonalna Wydziału Przyrodniczego, w ramach którego istnieje kierunek biologia, przez Polską Komisję Akredytacyjną.

2014 – utworzenie kierunku Analityka z diagnstyką molekularną (Uchwała Senatu UPH Nr 19/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r)

2016 – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

2017 – utworzenie kierunku Biologia sądowa (Uchwała Senatu UPH Nr 17/2017 z dnia 29 marca 2017r)

2019 – Zarządzeniem Rektora Nr 71/2019 Instytut Biologii zmenia nazwę na Instytut Nauk Biologicznych