INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wpływ wybranych czynników abiotycznych na procesy fizjologiczne i metaboliczne w roślinach i produktach roślinnych (72/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni (kierownik)
dr Henryk Dębski 
mgr Danuta Koczkodaj

Wpływ czynników środowiska (herbicydów: MCPA i metrybuzyny oraz fitoterapeutyków) na ryby słodkowodne (73/20/B)

Zespół badawczy:
Elzbieta Kondera, prof. uczelni (kierownik)
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni
Molekularna i fenotypowa analiza właściwości Staphylococcus aureus (74/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Barbara Kot prof. uczelni (kierownik)
dr hab. Iwona Sprawka prof. uczelni
dr hab. Hubert Sytykiewicz prof. uczelni
dr hab. Agata Grużewska, prof. uczelni
mgr Kamila Wierzchowska

Badania wybranych grup organizmów w środowiskach o różnym stopniu antropopresji (75/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni (kierownik)
prof. dr hab. Artur Goławski 
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni
mgr Paweł Cieśluk
mgr Wojciech Szewczuk
mgr Przemysław Obłoza

Biologia, ekologia i różnorodność wybranych grup zwierząt  (76/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Dorota Czeszczewik prof. uczelni (kierownik)
prof. dr hab. Marek Żabka
prof. dr hab. Artur Goławski 
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni
dr hab. Sylwia Goławska prof. uczelni
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni
dr Barbara Patoleta
dr Tomasz Stański
Małgorzata Kozłowska
mgr Katarzyna Kubicka
mgr Oliwia Karpińska
mgr Katarzyna Kamionka-Kanclerska
mgr Agnieszka Parapura

Rośliny klonalne a czynniki środowiska (77/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Beata Jakubik (kierownik)
dr hab. Lech Kufel prof. uczelni
dr Małgorzata Strzałek
mgr Elżbieta Biardzka

Taksonomia, fitogeografia i aktywność biologiczna wybranych rodzajów roślin naczyniowych (78/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Paweł Marciniuk prof. uczelni (kierownik)
dr hab. Jolanta Marciniuk prof. uczelni
dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni
dr Grzegorz Łazarski

Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) jako wektor wybranych patogenów chorobotwórczych dla człowieka. (79/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Iwona Sprawka prof. uczelni (kierownik)
dr hab. Barbara Kot prof. uczelni
dr hab. Hubert Sytykiewicz prof. uczelni
dr hab. Iwona Łukasik prof. uczelni
dr hab. Sylwia Goławska prof. uczelni
prof. dr hab. Artur Goławski 
dr Paweł Czerniewicz,

Biochemiczne i molekularne mechanizmy interakcji między szkodliwymi stawonogami i ich żywicielami (80/20/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni (kierownik)
prof. dr hab. Bogumił Leszczyński
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni
dr hab. Sylwia Goławska
dr Paweł Czerniewicz
mgr Magdalena Kryska

Molekularne podłoże stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego w tkankach roślinnych (132/21/B)

Zespół badawczy:
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni (kierownik)
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni
dr Paweł Czerniewicz
mgr Magdalena Ruszczyńska