INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

mz1

1 grudnia w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyło się wręczenie ustanowionej pod koniec lat 80 nagrody im. Ludomira Benedyktowicza.

W gronie laureatów tej edycji znalazł się prof. dr hab. Marka Żabka, biolog, poważany na całym świecie specjalista od pająków, który otrzymał nagrodę za osiągnięcia naukowe, działalność popularyzatorską i publicystyczną.

To cenione na Podlasiu i wschodzie Mazowsza wyróżnienie od 35 lat otrzymują osoby, które dorobkiem swojego życia przyczyniły się do rozwoju naszego regionu w różnych sferach życia.

Jest ona wyjątkowa, tak samo jak i jej Patron, powstaniec styczniowy, zesłaniec i malarz, który pomimo utraty rąk stał się cenionym artystą i jednocześnie uosobieniem umiłowania ojczyzny oraz zdolności pokonywania barier.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

warsztaty festiwalowe

17 - 18 listopada odbyła się 24. edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki i stworzenie  możliwości obcowania z nią osobom w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia. Festiwalowe wydarzenia przedstawiają naukę w przystępny sposób, pomagają zapoznać się z metodami naukowymi, zachęcają do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

 

certyfikat dr hab. Lech Kufelcertyfikat dr hab. Dorota Czeszczewik

Dwa artykuły, którymi autorami/współautorami są pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych
– dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni, dr hab. Lech Kufel, prof. uczelni, dr Małgorzata
Strzałek, mgr Elżbieta Biardzka, znalazły się w grupie najczęściej pobieranych prac
oferowanych w wolnym dostępie w wydawnictwie Elsevier i wspierających zrównoważony
rozwój.
Poniższa publikacja została pobrana 4218 razy:
Michał Żmihorski, Grzegorz Hebda, Sönke Eggers, Johan Månsson, Tommy Abrahamsson,
Dorota Czeszczewik, Wiesław Andrzej Walankiewicz, Grzegorz Mikusiński. 2019. Early
post-fire bird community in European boreal forest: Comparing salvage-logged with non-
intervention areas. Global Ecology and Conservation, 18: 1-11.

Poniższa publikacja została pobrana 1182 razy:

Lech Stanisław Kufel, Małgorzata Strzałek, Elżbieta Biardzka, Marcin Becher. 2020.
Carbon and nutrients transfer from primary producers to lake sediments – a stoichiometric
approach. Limnologica, 83: 1-9.

Gratulujemy!

 

Kot4

Wydawnictwo Elsevier publikuje corocznie listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej. Przygotowywane są dwa zestawienia. Pierwsze z nich obejmuje publikacje danego naukowca w trakcie całej jego kariery zawodowej, drugie natomiast dotyczy tylko prac opublikowanych w 2021 roku.

Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w roku 2021 znalazła się Pani dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni.

Lista rankingowa uwzględnia 2% najlepszych naukowców, których dorobek naukowy uzyskał największy współczynnik cytowalności, mierzony za pomocą opracowanego algorytmu, który opierał się na takich kryteriach, jak: Indeks Hirscha, Impact Factor, liczba cytowań, miejsce na liście autorów.