INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

tablica pamiątkowa

 

W dniu 1 lipca odbyła się uroczystość posadzenia buka o nazwie „Przyrodnik".  Poprzez posadzenie drzewa uczczono 30-lecie powstania Koła „Podlasie” Polskiego Klubu Ekologicznego, a jednocześnie uhonorowano pośmiertnie dr. hab. Wiesława Walankiewicza, profesora UPH, wieloletniego pracownika Instytutu Nauk Biologicznych, przyrodnika i działacza PKE. Uroczystość została zorganizowana przez członków Koła „Podlasie” PKE we współpracy z Dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Dyrekcją Instytutu Nauk Biologicznych.

Po okolicznościowym seminarium w Sali Senatu w siedzibie Rektoratu UPH, poświęconym śp. Profesorowi Wiesławowi Walankiewiczowi, odbyło się uroczyste posadzenie drzewa przed budynkiem Instytutu Nauk Biologicznych  przy ul. B. Prusa 14. Rolę promotora pełnił dr Ryszard Kowalski. W uroczystości wzięli udział m. in.: JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina, prorektorzy prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni, dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni, dziekani wydziałów, władze i członkowie Koła „Podlasie” PKE, rodzina i przyjaciele zmarłego Profesora Walankiewicza, nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce oraz liczne grono pracowników uczelni i doktorantów. Przygotowano również certyfikat upamiętniający posadzenie buka „Przyrodnika”, który będzie przechowywany w Instytucie Nauk Biologicznych. Podczas sadzenia drzewa została odsłonięta także pamiątkową tablica i zakopana „kapsuła czasu” z historią Koła „Podlasie” PKE i dokumentami upamiętniającymi uroczystość posadzenia buka „Przyrodnika”.

Fotogaleria