INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu JM Rektora prof. dra hab. Mirosława Minkiny do społeczności akademickiej

List rektora do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej,

Minęły dwa pierwsze miesiące nowego roku akademickiego. Wszyscy rozpoczęliśmy  go z nadzieją i wiarą, że uda się powrócić do zajęć ze studentami. Szczególnie zależało nam na tym, aby studenci pierwszego roku mogli poczuć akademicką atmosferę, poznać swoich nauczycieli, opiekunów i siebie nawzajem.  Niestety czas dany nam na pracę w bezpośrednim kontakcie był bardzo krótki. Koronawirus uderzył niezwykle mocno, pozbawiając nas szansy na dyskusje, wymianę poglądów i zwyczajnych uśmiechów. Byliśmy przygotowani na drugą falę epidemii, ale jej dynamika była dla wszystkich  zaskoczeniem. Rozwiązania wdrożone w pierwszych miesiącach  rozprzestrzeniania się choroby pozwoliły na kontynuowanie misji Uniwersytetu.Chciałbym przekazać wyrazy mojej głębokiej wdzięczności całej Społeczności Akademickiej za zaangażowanie i trud dostosowania się do nieznanej rzeczywistości. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom, prorektorom, dziekanom, dyrektorom instytutów, nauczycielom, pracownikom biblioteki, pracownikom administracyjnym i technicznym za to, że mimo zagrożenia  własnego bezpieczeństwa zadbali o to, by uczelnia nieprzerwanie funkcjonowała i realizowała  wszystkie postawione przed nią zadania.

Szanowne Studentki i Studenci, kieruję do Was szczególne podziękowania za to, że sprostaliście temu bezprecedensowemu wyzwaniu, jakim jest studiowanie w czasie pandemii. Czuję dumę widząc, jak radzicie sobie z nauką online, zdobywacie dobre oceny i pomagacie sobie wzajemnie. Dla nas nauczycieli jest to motywacja do dalszej i wytężonej  pracy.

Wierzę również, że ograniczenia sytuacji, w której się znaleźliśmy nie wpłyną negatywnie na  potencjał badawczy naszych pracowników, będziemy kontynuować projekty badawcze i cieszyć się z naukowych sukcesów. Jestem przekonany, że wyjdziemy z tej sytuacji wzmocnieni jako wspólnota, elastyczniejsi w działaniu i zdeterminowani do osiągania wyznaczonych celów.

Życzę Państwu, Waszym najbliższym zdrowia, siły i wytrwałości. Bądźmy ostrożni, troszczmy się o siebie nawzajem i wspierajmy. Niech nie zabraknie nam wiary, że pokonamy trudności i nadziei na szybki powrót do normalności. 


JM prof. dr hab. Mirosław Minkina