INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

profesor Marek Żabka

Kapituła Nagrody Złotego Jacka, po raz dwudziesty pierwszy jednogłośnym werdyktem z 22 października br. uhonorowała  nagrodami laureatów w trzech kategoriach. Za osiągnięcia naukowe nagrodę otrzymał pracownik naszego Instytutu prof. dr  hab. Marek Michał Żabka, arachnolog, podróżnik, autor ponad 80 prac naukowych, i rozdziałów w podręcznikach, a także artykułów popularyzujących przyrodę w czasopismach Wiedza i Życie, Świat Nauki, Focus, Dookoła Świata. W r. 2014 wydał książkę Pajęczy świat, która ukazuje prywatne sekrety pajęczego życia. 
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.


Kapituła składa się z przedstawicieli zarządów Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Regionalnego w Siedlcach,      Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „BRAMA”.
Inicjatorem Nagrody Złotego Jacka jest prof. dr hab. Piotr Matusak – historyk, wieloletni prezes Siedleckiego Towarzystwa        Naukowego.
Nagrodę Złotego Jacka mogą otrzymać osoby oraz instytucje, wytypowane (wcześniej zgłoszone) w 3 kategoriach:
- osiągnięcia naukowe,
- działalność popularyzatorska,
- osiągnięcia kulturalne i artystyczne.