INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Treblinka wejście do obozu

Już po raz kolejny dzięki uprzejmości Panów Prokuratorów Marka Rabiegi Naczelnika pionu śledczego IPN i Krzysztofa Bukowskiego z Delegatury IPN w Koszalinie oraz kierującego pracami Pana dr hab. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nasi studenci oraz studenci Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w ramach zajęć prowadzonych w naszym Instytucie pod kierunkiem Pani dr Lucyny Dołowskiej-Żabki oraz asp. szt Marka Sienkiewicza Kierownika Ogniwa Techniki Kryminalistycznej KMP w Siedlcach uczestniczyli w czynnościach prowadzonych na terenie obozu pracy Treblinka I. Serdecznie dziękujemy za życzliwość i umożliwienie nam udziału w badaniach.

Przypomnijmy. Obóz pracy w Treblince został utworzony przez gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera 15 listopada 1941 r. i funkcjonował do 23 lipca 1944 r. Zajmował 17 ha. Przeszło przez niego kilkanaście tysięcy osób, większość zmarła lub została zabita. Zsyłano tam głównie Polaków, w odwecie za akcje zbrojne podziemia, nieprzestrzeganie godziny policyjnej, przejawy oporu wobec przedstawicieli władzy okupacyjnej oraz w wyniku zatrzymań podczas łapanek.

Fotogaleria