INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Profesor Goławski odbiera nominację profesorską

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Panu dr hab. Arturowi Goławskiemu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 29 września 2020 roku.

Prof. dr hab. Artur Goławski w 1997r. ukończył studia na kierunku Biologia naszej uczelni, w roku 2005 uzyskał stopień doktora, a w 2012 stopień doktora habilitowanego. Prof. dr hab. Artur Goławski od 23 lat jest pracownikiem Instytutu Nauk Biologicznych, Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych naszej Uczelni. Zainteresowania badawcze Pana Profesora obejmują kilka zagadnień, wśród których najważniejsze to:

  • ekologia rozrodu ptaków w krajobrazie rolniczym,
  • strategie reprodukcyjne rybitwy białoskrzydłej i rybitwy czarnej,
  • czynniki wpływające na zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym,
  • ochrona zwierząt.

Pan Profesor jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF 90 i indeksie Hirscha 16. Za dotychczasową działalność naukową Pan profesor był wielokrotnie wyróżniany indywidualnymi nagrodami JM Rektora UPH. Natomiast projekt czynnej ochrony zwierząt w obiektach sakralnych, którym kierował prof. A. Goławski został uhonorowany nagrodą Ford Motor Company.

Serdecznie gratulujemy nominacji!