INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

plus erasmus

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/2021. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w poszczególnych instytutach do dnia 15 maja 2020 roku.  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z naszym koordynatorem instytutowym Panią dr Anetą Frankowską-Maciejewską