INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

studenci z zespołem naukowców w obozie pracy Treblinka

Studenci pierwszego roku Biologii II stopnia w ramach zajęć dodatkowych pod kierunkiem Pani dr Lucyny Dołowskiej-Żabki oraz asp. szt Marka Sienkiewicza Kierownika Ogniwa Techniki Kryminalistycznej KMP w Siedlcach uczestniczyli w czynnościach prowadzonych na terenie obozu pracy Treblinka I. Serdecznie dziękujemy Panu Prokuratorowi Markowi Rabiedze Naczelnikowi pionu śledczego IPN oraz kierującemu pracami Panu dr Andrzejowi Ossowskiemu z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za życzliwość i umożliwienie nam udziału w badaniach.

Obóz pracy w Treblince został utworzony przez gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera 15 listopada 1941 r. i funkcjonował do 23 lipca 1944 r. Zajmował 17 ha. Przeszło przez niego kilkanaście tysięcy osób, większość zmarła lub została zabita. Zsyłano tam głównie Polaków, w odwecie za akcje zbrojne podziemia, nieprzestrzeganie godziny policyjnej, przejawy oporu wobec przedstawicieli władzy okupacyjnej oraz w wyniku zatrzymań podczas łapanek.

Fotogaleria