INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich na wyjazdy
w ramach program Erasmus+ 2019/ 2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/ 2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 25.10.2019 r.
O stypendium mogą się ubiegać pracownicy, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2019.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich znajduje się Zarządzenie nr 15/2019 Rektora UPH z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Porozumienie o programie nauczania podpisane przez uczelnię przyjmującą.
  2. Zgłoszenie podpisane przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.

Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.