INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy V Krajowej Konferencji Arachnologicznej

W dniach 14-15 września 2018 odbyła się w Instytucie Biologii V Krajowa Konferencja Arachnologiczna. Organizatorami oprócz UPH była Sekcja Arachnologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Fundacja Biodiveristatis. Patronat honorowy objęła Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Formuła konferencji była otwarta. Uczestniczyli w niej nie tylko specjaliści, ale także wiele osób spoza środowiska arachnologicznego. Uczestnicy mieli okazję posłuchać zarówno wykładów popularnonaukowych, propagujących wiedzę o pająkach, jak również zapoznać się z wynikami najnowszych badań prowadzonych przez krajowych specjalistów. Konferencja była podzielona na część popularnonaukową - z wykładami dr hab. Macieja Bartosa na temat pajęczych przędzy jako biomateriału przyszłości oraz prof. dr. hab. Marka Żabki dotyczący strategii łowieckich pająków, oraz naukową. Referaty poruszały m.in. tematy z zakresu biologii, ekologii, biogeografii, taksonomii, filogenezy czy fizjologii pająków, przedstawione zostały także wyniki badań nad kosarzami i niektórymi grupami roztoczy. Poza referatami plenarnymi uczestnicy usłyszeli prelekcje prof. dr hab. Mirosławy Drabert na temat taksonomii molekularnej pajęczaków oraz prof. dr hab. Cezarego Tkaczuka o grzybach pasożytujących na pajęczakach. W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty, prowadzone przez
dr Marzenę Stańską i dr. Roberta Rozwałkę, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z metodyką zbioru i konserwacji pająków, jak również nauczyć się rozpoznawania niektórych grup pająków. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób z całego kraju, a w części popularnonaukowej dodatkowo blisko 100 osób młodzieży z siedleckich szkół.

Fotogaleria