INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ornitolodzy w Vancuver

W dniach 19-26 sierpnia 2018 r. odbył się 27 Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (International Ornithological Congress). Tym razem ornitologów z całego świata gościło Vancuver w Kanadzie. Organizatorem Kongresu był Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny oraz współgospodarze, Bird Studies Canada i Society of Canadian Ornithologists.

Pracownicy Instytutu Biologii dr hab. Artur Goławski prof. nzw i dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. nzw.  zaprezentowali podczas Kongresu  doniesienia naukowe pt. Comparative foraging behaviour of three species of shrike in southern Africa oraz Differences in nest site selection  and hatching success in white-winged tern (Chlidonias leucopterus) and  (Chlidonias niger): the inportance of nest habitat and timing.

Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (International Ornithological Congress, IOC)  to najstarszy i największy na świecie cykl spotkań ornitologów, organizowany przez Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (International Ornithological Committee) Pierwszy kongres odbył się w 1884 r. w Wiedniu. Kolejne odbywały się nieregularnie do 1926 r. Wszystkie następne odbywały się w odstępie 4 lat, z wyjątkiem dwóch opuszczonych z powodu II wojny światowej.

Ponad 2000 delegatów z całego świata przez 7 dni mogło prezentować swoje osiągnięcia  oraz uczestniczyć w wykładach najlepszych naukowców.

Do najważniejszych atrakcji należał Międzynarodowy Festiwal Ptaków w Vancouver gdzie można się było spotkać się z ptakami we wszystkich ich wymiarach od nauki do sztuki, fotografii , podróży, filmu, opery, poezji, i biznesu.  

 

Fotogaleria