INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

zaproszenie1

W dniu 1 grudnia 2017r. w auli Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się konferencja pod nazwą: „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – część I”.

Współorganizatorami konferencji byli Wydział Przyrodniczy UPH oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Konferencja miała na celu przedstawienie założeń projektu pod tym samym tytułem realizowanego wspólnie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Katedrę Botaniki i Fizjologii Roślin UPH  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Swoją obecnością zaszczycili Pani Wicemarszałek Ewa Orzełowska, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski oraz Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk.

Konferencję otworzyła Pani Dziekan Wydziału Przyrodniczego, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, oraz mgr inż. Sylwester Chołasta – dyrektor MZPK w Otwocku.

Zastępca dyrektora MZPK – mgr inż. Robert Belina przybliżył przybyłym gościom cele i założenia projektu. Następnie Pani dr Małgorzata Strzałek z Zakładu Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej UPH przedstawiła referat pod tytułem ”Zróżnicowanie starorzeczy Bugu”.  Kolejnym referatami, z jakim mogli zapoznać się przybyli goście było wystąpienie Pana dr Pawła Pawlikowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Priorytety ochrony szaty roślinnej województwa mazowieckiego” oraz mgr Adama Kaplera  z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, który w swoim wystąpieniu przedstawił „Banki genów jako uzupełnienie ochrony obszarowej w parkach krajobrazowych i narodowych”. Na zakończenie dr hab. Paweł Marciniuk z Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin UPH wyjaśnił jak wygląda „Ochrona czynna ginących gatunków roślin w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym”.