INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

P6220706

Jubileusze. Przyzwyczailiśmy się do ich uroczystego obchodzenia, gdy rocznica jest okrągła. W tym przypadku było inaczej, bowiem podsumowano aż 44 lata pracy Profesora Krzysztofa Lewandowskiego.

Z tej okazji odbyło się okolicznościowe posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Biologii, na które przybyli przedstawiciele władz Wydziału Przyrodniczego z Paniami prof. Anną Zaniewicz-Bajkowską - prodziekanem d/s rozwoju i prof. Barbarą Biesiadą-Drzazga - prodziekanem d/s dydaktyki. Odczytany został list gratulacyjny skierowany do Jubilata przez Panią Dziekan Wydziału Przyrodniczego - prof. dr hab. Janinę Skrzyczyńską. Spotkanie prowadził prof. Cezary Sempruch - dyrektor Instytutu Biologii. W sali zgromadziło się wielu przyjaciół Pana Profesora potwierdzając tym samym, że dobrzy ludzie, a do takich należy zaliczyć Krzysztofa Lewandowskiego, mają wielką moc przyciągania. Bogato ilustrowany życiorys Jubilata przedstawiła dr hab. Beata Jakubik z Zakładu Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej. Potem sam Jubilat podzielił się swoimi refleksjami z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Opowiedział też w paru zdaniach o swojej rodzinie i zainteresowaniach pozanaukowych. W typowy dla siebie, bardzo ciepły sposób, wspomniał o wielu osobach, które miały wpływ na przebieg jego pracy naukowej, na wybór obiektów i tematów badawczych. Na pierwszym miejscu dość długiej listy osób postawił Panią Prof. dr hab. Annę Stańczykowską-Piotrowską. A potem były gratulacje, wiele ciepłych słów, piękne kwiaty, jubileuszowy tort i rozmowy w gronie przyjaciół. Dziękujemy Panu Profesorowi Krzysztofowi Lewandowskiemu za to, że lata 2003-2017 spędził w Siedlcach, pracując jako nauczyciel akademicki w Instytucie Biologii. Dziękujemy za wiele publikacji naukowych z dyscyplin hydrobiologia i malakologia, umacniających naukową pozycję Wydziału Przyrodniczego, za ciekawe wykłady z kilku przedmiotów, które prowadził, za popularyzację wiedzy w formie książek, wykładów i ćwiczeń na festiwalach i piknikach naukowych. Dziękujemy za naukową i życiową pasję oraz mądrość i wielką kulturę osobistą. Życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności marzymy o dalszej współpracy z Panem Profesorem na różnych płaszczyznach.

Opr. RK