dzieci

Instytut Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH gościł 4 marca b.r. międzynarodową grupę nauczycieli i uczniów z siedmiu państw: Hiszpanii, Estonii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Słowenii i Turcji. Goście z zagranicy przyjechali razem z młodzieżą i nauczycielami z Zespołu Oświatowego w Skibniewie. W latach 2012-2014 szkoła ta realizuje partnerski międzynarodowy projekt pt. „Secrets of Newton’s apple”, w ramach programu: „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

wiecej nauki

Jak skutecznie aplikować o pieniądze na badania naukowe?

Tej tematyce poświęcone było spotkanie/szkolenie, które odbyło się w Sali Senatu naszego Uniwersytetu w dniu 5 marca b.r. Rozpoczął je prof. dr hab. Kazimierz Jankowski – Prorektor ds. Nauki, witając i przedstawiając gościa - prof. dr hab. Janusza Bujnickiego, dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.