INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

1 2

W dniach 14-15 września 2018 odbyła się w Instytucie Biologii V Krajowa Konferencja Arachnologiczna. Organizatorami oprócz UPH była Sekcja Arachnologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Fundacja Biodiveristatis. Patronat honorowy objęła Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Formuła konferencji była otwarta. Uczestniczyli w niej nie tylko specjaliści, ale także wiele osób spoza środowiska arachnologicznego. Uczestnicy mieli okazję posłuchać zarówno wykładów popularnonaukowych, propagujących wiedzę o pająkach, jak również zapoznać się z wynikami najnowszych badań prowadzonych przez krajowych specjalistów. Konferencja była podzielona na część popularnonaukową - z wykładami dr hab. Macieja Bartosa na temat pajęczych przędzy jako biomateriału przyszłości oraz prof. dr. hab. Marka Żabki dotyczący strategii łowieckich pająków, oraz naukową. Referaty poruszały m.in. tematy z zakresu biologii, ekologii, biogeografii, taksonomii, filogenezy czy fizjologii pająków, przedstawione zostały także wyniki badań nad kosarzami i niektórymi grupami roztoczy. Poza referatami plenarnymi uczestnicy usłyszeli prelekcje prof. dr hab. Mirosławy Drabert na temat taksonomii molekularnej pajęczaków oraz prof. dr hab. Cezarego Tkaczuka o grzybach pasożytujących na pajęczakach. W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty, prowadzone przez
dr Marzenę Stańską i dr. Roberta Rozwałkę, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z metodyką zbioru i konserwacji pająków, jak również nauczyć się rozpoznawania niektórych grup pająków. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób z całego kraju, a w części popularnonaukowej dodatkowo blisko 100 osób młodzieży z siedleckich szkół.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

prof. dr hab. Bogumił Leszczyński

leszcz7

więcej

prof. dr hab. Małgorzata Witeska

Witeska1

więcej

dr Barbara Patoleta

Patoleta3

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl